Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου για μικρομεσαίες αγροτικές εκμεταλλεύσεις: Εφαρμογή στην περίπτωση αγροτικής επιχείρησης και επιχείρησης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Karpathakis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5A75400D-7320-438F-978B-8DDD1F4ABA0D
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Καρπαθάκης, "Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου για μικρομεσαίες αγροτικές εκμεταλλεύσεις: Εφαρμογή στην περίπτωση αγροτικής επιχείρησης και επιχείρησης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χαν https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82724
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου για μια οικογενειακή μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία παράγει ελαιόλαδο και ηλεκτρική ενέργεια. Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της στρατηγικής είναι η PERFEA, η οποία στοχεύει στην βελτίωση της ολικής απόδοσης, την βελτίωση της ποιότητας και την βιώσιμη ανάπτυξη. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία εφαρμόζεται σε τρία στάδια. Στο πρώτο γίνεται η ανάλυση της μονάδας και ο στρατηγικός τρόπος σκέψης. Χρειάζεται να παρουσιαστεί η τρέχουσα κατάσταση της μονάδας, να γίνει ένα πλάνο ορίων, ο τροχός της ολικής απόδοσης και στη συνέχεια με την χρήση νοητικών χαρτών να διερευνηθεί η στρατηγική που θα ακολουθήσει η μονάδα και το όραμα που θα έχει. Στο επόμενο στάδιο θα διαμορφωθεί η στρατηγική με τις επιμέρους περιοχές της. Επομένως χρειάζεται να γίνει μια ανάλυση SWOT, προκειμένου να επιλεγούν οι στρατηγικοί στόχοι και με την χρήση νοητικών χαρτών να δημιουργηθούν οι περιοχές στρατηγικής. Έπειτα θα γίνει η επιλογή δεικτών για την μέτρηση των στόχων και να κατασκευαστεί το Balanced Scorecard για να οριστεί το πλάνο δράσης. Στο τελευταίο στάδιο ορίζεται και γίνεται σύνταξη του πλάνου δράσης καθώς και του τρόπου παρακολούθησής του (follow up), προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της μονάδας και να βελτιωθεί η ολική απόδοση. Η μεθοδολογία αυτή μπορεί να γίνει οδηγός για την συμβουλευτική στην στρατηγική μιας αγροτικής μονάδας από ομάδες αγροτών και επιχειρηματιών μικρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων που επιδιώκουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί και να αυξήσουν την παραγωγή τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά