Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη εναπόθεσης σωματιδίων σε πτέρυγα αεριοστροβίλων

Gousopoulos Fotios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8EAA952F-FB63-4D25-A1B7-94FBB2A87E3A
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Φώτιος Γουσόπουλος, "Μελέτη εναπόθεσης σωματιδίων σε πτέρυγα αεριοστροβίλων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82734
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η φθορά των πτερυγίων στροβίλου είναι ένα φαινόμενο συχνό, κυρίως λόγω των υψηλών θερμοκρασιών του καυσαερίου σε εκείνη την περιοχή του κινητήρα (θερμοκρασίες υψηλότερες απο το σημείο τηξης οποιουδήποτε μετάλλου χρησιμοποιείται για την κατασκευή πτερυγίων), που συνήθως συνδυάζεται με υψηλή μηχανική κόπωση λόγω των αυξημένων στροφών λειτουργίας των περιστρεφόμενων πτερυγώσεων. Πολλές φορές παρατηρείται όμως το φαινόμενο της κατά πολύ πρόωρης (σε ορισμένες περιπτώσεις πριν συμπληρωθεί το 50% του προβλεπόμενου ορίου λειτουργίας), μη αναστρέψιμης φθοράς, που όπως είναι προφανές επιφέρει υψηλό κόστος και απο οικονομικής άποψης αλλά και απο τη πλευρά της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας (όταν αναφερόμαστε σε κινητήρες αεροσκαφών ή επίγειους αεριοστροβίλους). Το φαινόμενο αυτό της φθοράς, πρώτα της εξωτερικής, συνήθως κεραμικής επιφάνειας, και αργότερα του ίδιου του μετάλλου των πτερυγίων, ονομάζεται διάβρωση και σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη του.Πληθώρα βιβλιογραφικών αναφορών συσχετίζουν τη δημιουργία διαβρώσεως με την επικάθιση σωματιδίων, που μεταφέρονται μέσω του αέρα που συμπιέζεται απο τον κινητήρα στα πτερύγια και προέρχονται είτε απο το εξωτερικό περιβάλλον (σκόνη, αλάτι, κλπ.), είτε από το ίδιο το περιβάλλον του κινητήρα (ατέλειες καύσης, λιπαντικα, κ.λπ.). Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας παρουσιάζονται οι μηχανισμοί δημιουργίας της διαβρώσεως, αλλά και τρόποι πρόληψης και μερικής αντιμετώπισης του φαινομένου, όπως έχουν αποτυπωθεί απο διάφορες βιβλιογραφικές αναφορές.Στο δεύτερο μέρος, πραγματοποιείται η ανάλυση της ροής σε μια τυπική οπή ψύξης πτερυγίου στροβίλου (fan – shaped cooling hole) με χρήση λογισμικού υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (CFD). Η μελέτη αυτή διεξάγεται για διάφορους λόγους μέσων ταχυτήτων αέρα ψύξης - καυσαερίων (blowing ratios), με σκοπό την όσο λεπτομερέστερη παρατήρηση της συμπεριφοράς του συστήματος ψύξης. Στη συνέχεια, πραγματοποείται σύγκριση των αποτελεσμάτων της μελέτης με προσομοιώσεις και πειραματικά αποτελέσματα, ούτως ώστε να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά