Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μια εμπειρική ανάλυση της επίδρασης του κανονιστικού πλαισίου της αγοράς προϊόντων στην επιχειρηματικότητα

Kabakis Aristeidis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5E12B488-ED18-4943-9BDD-59530C84E52D
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αριστείδης Καμπάκης, "Μια εμπειρική ανάλυση της επίδρασης του κανονιστικού πλαισίου της αγοράς προϊόντων στην επιχειρηματικότητα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82754
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η έρευνα αυτή αναλύει πως οι περιορισμοί και οι ρυθμίσεις των κρατών επηρεάζουν τον ρυθμό αλλά και τον τύπο της επιχειρηματικότητας σε μία χώρα. Εξετάζονται ρυθμίσεις όπως ο κρατικός έλεγχος , τομέας αγοράς προϊόντων, η εσωτερική αγορά σε επίπεδο κράτους , εμπόδια επιχειρηματικότητας , εμπορίου και επενδύσεων και ο βαθμός με τον οποίο υποστηρίζουν κυβερνητικά προγράμματα την επιχειρηματική δραστηριότητα.Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία θα εξετάσει τους περιορισμούς και τις ρυθμίσεις που αφορούν την επιχειρηματικότητα σε ένα μεγάλο δείγμα χωρών, ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων από όλο τον κόσμο. Τα δεδομένα για τους περιορισμούς συλλέχθηκαν από το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας (GEM). Επίσης, αντλήθηκαν δεδομένα από την παγκόσμια τράπεζα για τη δημιουργία ενός δείκτη μέτρησης επιχειρηματικότητας που αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων που ξεκίνησαν σε χρονική διάρκεια 7 ετών και κατάφεραν να συνεχίσουν την δραστηριότητα τους. Με τη βοήθεια του δείκτη και ενός μοντέλου παλινδρόμησης θα εφαρμοστεί η επεξεργασία και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων σχετικά με το βαθμό που επηρεάζεται η επιχειρηματικότητα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά