Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αλυσίδα εφοδιασμού στον τομέα τροφίμων. Μελέτη περίπτωσης: Κρεατοβιομηχανία «Meat House Α.Ε.»

Lygeros-Tsotakis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A98E7361-81BC-4CEE-B030-CE12EBAD15AF
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Λυγερός-Τσοτάκης, "Αλυσίδα εφοδιασμού στον τομέα τροφίμων. Μελέτη περίπτωσης: Κρεατοβιομηχανία «Meat House Α.Ε.»", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82815
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, πολλές εταιρείες θέλουν να γίνουναποτελεσματικές και ευέλικτες. Όμως, συχνά συναντούν πολλά εμπόδια, επειδή δεν μπορούν να διαμορφώσουν βέλτιστες στρατηγικές στην εφοδιαστική τους αλυσίδα. Τις περισσότερες φορές, αυτό είναι αποτέλεσμα ανεπαρκούς γνώσης σχετικά με τα κόστη διατήρησης μιας εφοδιαστικής αλυσίδας και των επιπτώσεών της στις δραστηριότητες μιας εταιρείας. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες αυτές αντιμετωπίζουν δυσκολία στην παραγωγή με ανταγωνιστικό κόστος και στη γρήγορη ανταπόκριση στη ζήτηση της αγοράς. Η ασυμφωνία των στρατηγικών είναι η βασική αιτία των προβλημάτων που μαστίζουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες ενώ ταυτόχρονα οι ενιαίες στρατηγικές εφοδιαστικής αλυσίδας, συχνά αποτυγχάνουν. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να προτείνει τα εργαλεία μιας επιτυχημένης στρατηγικής αλυσίδας, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα μια ανασκόπηση των τρεχουσών στρατηγικών, τόσο σε γενικό επίπεδο, όσο και στον τομέα των τροφίμων. Τέλος, η μελέτη αυτή θα παρουσιάσει και την περίπτωσητης εταιρείας Meat House του Ομίλου Σκλαβενίτη και το πώς αυτή δραστηριοποιείται και διαχειρίζεται την εφοδιαστική της αλυσίδα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά