Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη στρατηγικής διοίκησης μικρομεσαίας επιχείρησης στον τομέα τροφίμων και ποτών: η περίπτωση της ζυθοποιίας

Rogdakis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C6E3DB04-E279-49EF-8E9E-4ED8F438C5AF
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Ρογδάκης, " Ανάπτυξη στρατηγικής διοίκησης μικρομεσαίας επιχείρησης στον τομέα τροφίμων και ποτών: η περίπτωση της ζυθοποιίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82854
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Παρατηρώντας την μη ικανοποιητική διαχείριση των προϊόντων του πρωτογενή τομέα στην περιοχή της Κρήτης και της Ελλάδος γενικότερα δημιουργείται η ανάγκη χάραξης στρατηγικής σε όλες τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις του κλάδου. Η ζυθοποιεία μπορεί να προσδώσει τεράστια αξία σε σιτηρά και δημητριακά της εκάστοτε περιοχής, καθώς παραλαμβάνει τον καρπό από τη γη και μέσω εξειδικευμένων διαδικασιών προσφέρει ένα αλκοολούχο ποτό ευρείας κατανάλωσης, την μπίρα. Η καινοτόμα προσέγγιση που εφαρμόζεται παρακάτω, στοχεύει στην κατάρτιση στρατηγικού πλάνου διοίκησης για την βελτίωση της ολικής επίδοσης και την αύξηση παραγωγικότητας της υπό ανάλυση μονάδας. Η μέθοδος PERFEA έχει ήδη εφαρμοστεί σε επιχειρήσεις του εξωτερικού και έχει βοηθήσει στην διαμόρφωση και τον στρατηγικό προγραμματισμό των μελλοντικών τους σχεδίων. Στην παρούσα εργασία, η μέθοδος PERFEA εφαρμόστηκε σε μια μικρομεσαία ζυθοποιία, με την οποία συνεργάστηκα προκειμένου να αποκτήσω τις απαραίτητες πληροφορίες και γνώσεις για τη δημιουργία των τελικών αξόνων στρατηγικής, σύμφωνα πάντα με το όραμα του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.Μέσω εφαρμογής της παρούσας προσέγγισης σε ένα ρεαλιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον αφενός προσωπικά ολοκληρώνω μια εκπαιδευτική υποχρέωση ενός μελλοντικού Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης και αφετέρου η επιχείρηση θα διαμορφώσει ένα στρατηγικό πλάνο διοίκησης που θα αποκρυσταλλώνει το όραμά της.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά