Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ομάδες συμφερόντων: πολιτική και συνέπειες στην ανάπτυξη μιας χώρας

Athanasaki Eleni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/240DFC00-6FDE-4E0B-8971-5B190DE2EBEF
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελένη Αθανασάκη, "Ομάδες συμφερόντων: πολιτική και συνέπειες στην ανάπτυξη μιας χώρας", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82933
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται, μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ ομάδων συμφερόντων και οικονομικής ανάπτυξης και η ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι ομάδες αυτές μπορούν να βοηθήσουν στη διαδικασία της ανάπτυξης. Αρχικά, παραθέτονται θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για τα θέματα της οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης και της σχέση τους με τις ομάδες συμφερόντων και αναφέρονται παράγοντες οι οποίοι εμποδίζουν ή προάγουν την οικονομική ανάπτυξη. Ειδικότερα, επισημαίνεται πως η ύπαρξη αναποτελεσματικών ομάδων μπορεί να δημιουργήσει στρεβλώσεις και προβλήματα σε μια οικονομία, ακόμη και όταν αυτή βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης. Επίσης, εξετάζεται πώς μια αναπτυσσόμενη χώρα μπορεί μέσω κατάλληλων ομάδων συμφερόντων να ακολουθήσει πορεία προς την οικονομική ανάπτυξη. Τέλος, διακρίνεται ο ρόλος που συγκεκριμένες ομάδες- θεσμοί (οικονομικοί, πολιτικοί, τυπικοί και άτυποι, αλλά και η διαφθορά) διαδραματίζουν στην επίτευξη της οικονομικής ανάπτυξης. Ειδικότερα γίνεται εκτενή ανάλυση των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και η θετική ή αρνητική συμβολή τους στην πορεία μιας χώρας. Τέλος καταλήγουμε σε κάποια βασικά συμπεράσματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά