Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών οργανισμών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ntereka Georgia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BEB85B07-98E4-41F8-B89E-316C70A317B5
Έτος 2019
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεωργία Ντερέκα, "Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών οργανισμών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83219
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή προτείνεται μία μεθοδολογία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών οργανισμών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσιων δημοτικών σχολείων) για να γίνει αντιληπτή η ποιότητά τους, να βελτιωθούν οι εκπαιδευτικές τους διαδικασίες και η γενικότερη λειτουργία τους. Για την επίτευξη των σκοπών έρευνας πραγματοποιήθηκε θεωρητική προσέγγιση της έννοιας της ποιότητας στην εκπαίδευση, της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) και της αξιολόγησης στην εκπαίδευση. Εστιάζοντας στο μοντέλο ποιότητας και αριστείας Malcolm Baldrige (MBNQA), επιχειρείται να διερευνηθεί η εφαρμογή του σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (δημόσια δημοτικά σχολεία) στην Ελλάδα.Το MBNQA είναι ένα μοντέλο ποιότητας που εφαρμόζεται ευρέως με επιτυχία σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς στις ΗΠΑ και αποτελείται από επτά παράγοντες-κριτήρια:1.Ηγεσία2. Στρατηγικός Σχεδιασμός3 Πληροφορίες και Ανάλυση4. Ανθρώπινο Δυναμικό5. Διαχείριση Διαδικασιών6. Διαμόρφωση Σχέσεων7. ΑποτελέσματαΧαρακτηριστικό στοιχείο της σημερινής κοινωνίας αποτελεί η αξιολόγηση μέσω της οποίας εξασφαλίζονται έγκαιρα πληροφορίες που οδηγούν σε βέλτιστη απόδοση, επιτυχέστερη αξιοποίηση μέσων και ανθρώπινου δυναμικού, εύκολη λήψη αποφάσεων και μέγιστη παραγωγικότητα. Η διερεύνηση των διεθνών τάσεων, ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δείχνει πως εφαρμόζεται η αξιολόγηση στα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών και οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η έννοια της αξιολόγησης σχετίζεται όλο και πιο πολύ με την έννοια της ποιότητας στην εκπαίδευση.Για να γίνει η παρούσα έρευνα, λοιπόν, χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο το ερωτηματολόγιο. Βάση αποτέλεσε το ερωτηματολόγιο του μοντέλου Malcolm Baldrige, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε στην αρχική του μορφή. Χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα, να τροποποιηθεί ώστε να προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, να δοθούν αρχικές γενικές οδηγίες συμπλήρωσης, καθώς και να σημειωθούν σχόλια που αντιστοιχούν σε κάθε ποσοστό (επεξήγηση ποσοστών) για καθέναν από τους επτά παράγοντες του μοντέλου Malcolm Baldrige. Κάθε παράγοντας απαρτίζεται από ερωτήσεις, ορισμένες από τις οποίες αφαιρέθηκαν, κατόπιν πιλοτικής εφαρμογής-προελέγχου που πραγματοποιήθηκε πριν την οριστική έκδοση και τελική διανομή του ερωτηματολογίου από την ερευνήτρια.Το σωστό θα ήταν για το MBNQA να εφαρμοστεί σε σχολικές μονάδες για αρκετό χρονικό διάστημα και να συμμετάσχουν όλες οι ομάδες που σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως η διεύθυνση του σχολείου, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι γονείς των μαθητών, οι προμηθευτές, να συγκεντρωθούν οι απόψεις τους για την εκάστοτε σχολική μονάδα, ώστε να διερευνηθεί η λειτουργία της από όλες τις σκοπιές συγκεντρώνοντας στοιχεία π.χ. οικονομικά, δράσεις του σχολείου κλπ., για να είναι έτσι περισσότερο αντικειμενική η αυτο-αξιολόγηση του σχολείου. Η ερευνήτρια της παρούσας έρευνας επέλεξε να ασχοληθεί μόνο με τους διευθυντές και τους δασκάλους (μόνιμους και αναπληρωτές) δημόσιων δημοτικών σχολείων, καθώς θεωρεί πως είναι οι δύο βασικές ομάδες που γνωρίζουν καλύτερα τη σχολική μονάδα στην οποία εργάζονται όπως και τα δεδομένα της εκπαίδευσης τα οποία μεταβάλλονται διαρκώς.Αξίζει να σημειωθεί ότι αντικείμενο μελέτης της παρούσας έρευνας είναι και ο τύπος των σχολικών μονάδων (αστικά, αγροτικά, νησιωτικά) για να γίνει σύγκρισή τους και να διαπιστωθεί η ποιότητα των σχολείων (δυνατά και αδύνατα σημεία τους σύμφωνα με την εμπειρία των διευθυντών και των δασκάλων) σε κάθε μεριά της χώρας μας, όπου οι γεωγραφικές συνθήκες είναι λιγότερο ή περισσότερο δύσκολες.Το δείγμα ήταν μία επιδιωκόμενη επιλογή δημοτικών σχολείων (δάσκαλοι και διευθυντές), ώστε η παρούσα έρευνα να προχωρήσει και σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Συγκεκριμένα συγκεντρώθηκαν ερωτηματολόγια δασκάλων και διευθυντών των νομών Λάρισας, Καρδίτσας, Χανίων, Αττικής, Πιερίας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, οι οποίοι απάντησαν στις ερωτήσεις των επτά κατηγοριών του ερωτηματολογίου ανάλογα με την εμπειρία τους και πραγματοποιώντας αυτο-αξιολόγηση του σχολείου στο οποίο εργάζονται. Ακόμη, χρησιμοποιήθηκε η πολυκριτήρια μέθοδος ανάλυσης αποφάσεων PROMETHEE. Έτσι, φάνηκαν τυχόν αδυναμίες ή δυνατά σημεία κάποιων σχολικών μονάδων.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας ως προς την αξιολόγηση των δημοτικών σχολείων και κατ' επέκταση ως προς την κατεύθυνση προώθησης της ποιότητας στην εκπαίδευση, λόγω των συμπερασμάτων στα οποία οδήγησαν, κατόπιν συγκρίσεων των απόψεων των διευθυντ

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά