Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Υπολογιστική μελέτη απεικονιστικών τεχνικών βάσει της χρονικής αντιστρεψιμότητας ελαστικών κυμάτων

Mavrikis Marios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/AD89E799-0260-4C91-9FB2-8B23F63488D6
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μάριος Μαυρίκης, "Υπολογιστική μελέτη απεικονιστικών τεχνικών βάσει της χρονικής αντιστρεψιμότητας ελαστικών κυμάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83287
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια ο έλεγχος και η παρακολούθηση της λειτουργίας δυναμικών συστημάτων αποτελεί μια συνηθισμένη διαδικασία. Στην εργασία αυτή γίνεται μελέτη εφαρμογής μεθόδων παρακολούθησης της δομικής ακεραιότητας (Structural Health Monitoring) και γραφικής αποτύπωσης σημείων διέγερσης και βλαβών. Μέσω αυτών των διαδικασιών κατορθώνουμε να ανιχνεύσουμε πηγές διέγερσης ή πιθανής δυσλειτουργίας (λόγω αλλοίωσης ή φθοράς) πάνω στην κατασκευή. Επιπλέον μελετάμε τη δυνατότητα χωρικού εντοπισμού των σημείων διέγερσης ή/και βλάβης. Η διέγερση του συστήματος αλλά και η συλλογή δεδομένων απόκρισης μπορεί να γίνει με χρήση πιεζοηλεκτρικών κεραμικών υλικών (PZT), τα οποία θα συνθέτουν διατάξεις αισθητήρων/διεγερτών. Ο λόγος σήμα-προς-θόρυβο (Signal-to-Noise Ratio) αποτελεί, επίσης, αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας και έχει ως στόχο την εύρεση του βέλτιστου συνδυασμού αισθητήρων/διεγερτών που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε μια κατασκευή ώστε να μειωθεί η επιρροή των σημάτων θορύβου. Τα συστήματα που μας απασχολούν είναι κυρίως πλαισιακές κατασκευές. Η προσέγγιση που ακολουθούμε είναι αμιγώς υπολογιστική, με χρήση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων για την επίλυση προβλημάτων δυναμικής στο πεδίο του χρόνου. Τέλος, η συγκεκριμένη εργασία συνδυάζει διάφορους επιστημονικούς κλάδους, όπως είναι αυτός της Μηχανικής, της Δυναμικής των Κατασκευών, της Υπολογιστικής Μηχανικής, των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και του Προγραμματισμού.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά