Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πυρόλυση Πλαστικών και Ελαστικών σε ατμόσφαιρα κενού Οξυγόνου

Daniil Athanasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D0AFCD33-1588-4DC2-8B4C-537F36F9D2FE
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αθανάσιος Δανιήλ, "Πυρόλυση Πλαστικών και Ελαστικών σε ατμόσφαιρα κενού Οξυγόνου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83335
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική διατριβή με τίτλο «Πυρόλυση Πλαστικών και Ελαστικών σε Κενό Οξυγόνου» πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Παράγωγης και Διοίκησης. Ειδικότερα, η εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή της τεχνολογίας πυρόλυσης. Η περιγραφή της μονάδας πυρόλυσης πραγματοποιείται στο δεύτερο κεφάλαιο. Το τρίτο κεφάλαιο απαρτίζεται από την οικονομοτεχνική ανάλυση της μονάδας όπου καταγράφονται οι βασικές έννοιες και ορισμοί της οικονομικής ανάλυσης. Στο επόμενο κεφάλαιο πραγματοποιείται ανάλυση του κύκλου ζωής δίνοντας τα στάδια και το σχεδιασμό δεικτών μέσω της ανάλυσης κύκλου ζωής. Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή του μηχανήματος πυρόλυσης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά