Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τεχνοοικονομική μελέτη μονάδας τυποποίησης και εμπορίας βιολογικών προϊόντων

Angelidakis Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A613A456-D7D7-49A5-B42F-91BBBB43ACC2
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Αγγελιδάκης, "Τεχνοοικονομική μελέτη μονάδας τυποποίησης και εμπορίας βιολογικών προϊόντων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83349
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο μια υφιστάμενη εταιρεία στο κομμάτι της εμπορίας και τυποποίησης βιολογικών προϊόντων δημιουργεί νέες εγκαταστάσεις για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία η οποία ήδη στεγάζεται και δραστηριοποιείται στην περιοχή Τυμπάκι του Νομού Ηρακλείου βλέποντας την άνοδο της ζήτησης των βιολογικών προϊόντων στην Ευρώπη θέλει να εξετάσει τα οφέλη από την ανέγερση νέων εγκαταστάσεων. Μετά την παρουσίαση των χαρακτηριστικών της επένδυσης ακολουθεί μία αναφορά στη μέχρι τώρα πορεία της υπό εξέταση επιχείρησης όπου παρουσιάζεται η επιχείρηση, οι στόχοι της, ο σκοπός της, το οργανόγραμμά της, ο υφιστάμενος εξοπλισμός της, η πορεία της 2006-2017 κ.α. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τον ορισμό της βιολογικής γεωργίας, την αξία της, την ιστορική ανασκόπηση, τους στόχους, τους κανόνες, τη διάθεση, το μέλλον κ.α. Ακολουθεί η τάση και η κατανομή της βιολογικής γεωργίας σε παγκόσμιο, σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Για το νομό Ηρακλείου που γίνεται η εγκατάσταση της επιχείρησης αναφέρουμε τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά που καθιστούν βιώσιμη τη γεωργία, ενώ κλείνοντας την παράγραφο κάνουμε μία S.W.O.T ανάλυση του κλάδου. Μια ιδιαιτερότητα που έχει το εγχείρημα που είναι ότι οι παλιές εγκαταστάσεις δεν εγκαταλείπονται αλλά χρησιμοποιούνται από τα άλλα τμήματα της επιχείρησης. Γίνεται ανάλυση όλων των παραμέτρων τόσο της νέας εγκατάστασης όσο και τις υφιστάμενης (έσοδα, αποσβέσεις, αμοιβές προσωπικού, τόκοι δανείων , λοιπά έξοδα – παροχές τρίτων και κόστος αγοράς προϊόντων) ώστε να διερευνήσουμε την οικονομική απόδοση της επένδυσης. Παρουσιάζονται τρία σενάρια: το αναμενόμενο, το αισιόδοξο και το απαισιόδοξο. Στη συνέχεα με τη χρήση του εσωτερικού βαθμού απόδοσης γίνεται η αξιολόγηση της επένδυσης και εξάγουμε τα συμπεράσματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά