Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τεχνολογίες δέσμευσης και μετατροπής διοξειδίου το άνθρακα (CO2)

Dimitriou Marios-Alkinoos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/45600297-E1B2-4F5B-984D-8C7B19248FB0
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μάριος-Αλκίνοος Δημητρίου, "Τεχνολογίες δέσμευσης και μετατροπής διοξειδίου το άνθρακα (CO2)", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83372
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η επικείμενη εξάντληση των ορυκτών πόρων σε συνδυασμό με τις ορατές πλέον περιβαλλοντικές τους συνέπειες, έχει οδηγήσει την ανθρωπότητα στην αναζήτηση νέων μεθόδων για να καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης. Το τελευταίο συνεπάγεται την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών παραγωγής/αποθήκευσης ενέργειας, οι οποίες θα βασίζονται σε ανεξάντλητους πόρους και παράλληλα θα είναι οικονομικές και φιλικές προς το περιβάλλον. Προς την κατεύθυνση αυτή, η δέσμευση και μετατροπή εκπομπών CO2 (το κατεξοχήν αέριο του θερμοκηπίου) σε αλκοόλες (μεθανόλη και αιθανόλη) δύναται να συμβάλλει τα μέγιστα στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών και στην προστασία του περιβάλλοντος.Η παρούσα εργασία εξετάζει τις υπάρχουσες τεχνολογίες για την δέσμευση και μετατροπή CO2. Παρουσιάζονται οι τρόποι παραγωγής και εκμετάλλευσής του παράγωγου καυσίμου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δέσμευση, αποθήκευση και χημική μετατροπή του διοξειδίου του άνθρακα σε μεθανόλη (CH3OH).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά