Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη της φωτορεαλιστικής απεικόνισης τεμαχίων με τη βοήθεια του 3D Studio Max

Gkelmpouras Evangelos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B1B50B9B-1CED-4C92-991C-67105724AB83
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευάγγελος Γκέλμπουρας, "Μελέτη της φωτορεαλιστικής απεικόνισης τεμαχίων με τη βοήθεια του 3D Studio Max", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83388
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στη σύγχρονη κοινωνία, ο βιομηχανικός κλάδος έχει ανάγκη από γνώσεις πάνω στη διαδικασία παραγωγής προϊόντων. Η σχέση μεταξύ παραγόμενου προϊόντος και συντελεστών παραγωγής, περιλαμβάνει την αρχική ιδέα, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τον έλεγχο του πρώτου. Πλέον ο σχεδιασμός πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο με τη χρήση Υπολογιστικά Βοηθούμενου Σχεδιασμού (Computer-Aided Design / CAD). Πριν την κατασκευή του προϊόντος και για εξοικονόμηση πόρων, χρησιμοποιούνται λογισμικά που εξομοιώνουν τιςιδιότητες και τις λειτουργίες αυτού. Αυτό βοηθάει το σχεδιαστή να αποδώσει μια πιο ρεαλιστικήαπεικόνιση του υπό κατασκευή έργου, το οποίο θα βοηθήσει τον ενδιαφερόμενο στην κατανόηση του μοντέλου.Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται αναφορά στις μεθόδους δημιουργίας μιας ρεαλιστικής απεικόνισης των μοντέλων. Κάτι που επιτυγχάνεται μέσω του φωτορεαλισμού, που αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι των γραφικών υπολογιστή. Επομένως, στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσονται τεχνικές, εργαλεία, μέθοδοι, καθώς και βασικές γνώσεις, που πρέπει να έχει κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με το αντικείμενο των γραφικών υπολογιστή. Επίσης εξηγείται ο όρος “Rendering” που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη φωτορεαλιστική απόδοση, καθώς και οι κύριες παράμετροι για μια αποτελεσματική ενασχόληση με το αντικείμενο αυτού.Με σκοπό τη φωτορεαλιστική απεικόνιση τεμαχίων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό 3D Studio Max της Autodesk. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το λογισμικό με τις διάφορες πτυχές και τις βασικές λειτουργίες του. Εντοπίζονται και εξηγούνται οι σημαντικότερες παράμετροι για την παραγωγή φωτορεαλιστικής απεικόνισης αντικειμένων μέσω της χρήσης του 3D Studio Max. Επομένως το συγκεκριμένο κεφάλαιο αποτελεί έναν πρώιμο οδηγό χρήσης του λογισμικού. Στο τέταρτο κεφάλαιο δομείται και αναλύεται η διαδικασία φωτορεαλιστικής απόδοσηςαντικειμένων, μέσω των παραμέτρων και των λειτουργιών που εξηγήθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Συνιστά έναν ολοκληρωμένο οδηγό φωτορεαλιστικής απόδοσης αντικειμένων, βήμα προς βήμα, με τη χρήση του 3D Studio Max. Επίσης εξηγείται η ανάπτυξη και ο τρόπος χρήσης κώδικα της γλώσσας προγραμματισμού του 3D Studio Max για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας.Για τη μελέτη της φωτορεαλιστικής απεικόνισης τεμαχίων, χρειάστηκε να γίνουν αρκετές δοκιμές σε μοντέλα αντικειμένων, ώστε να είναι δυνατή η ανάπτυξη και η επιλογή των κατάλληλων παραμέτρων και λειτουργιών του προγράμματος. Οπότε, σχεδιάστηκε ένας μεγάλος αριθμός μοντέλων μηχανολογικών εξαρτημάτων, σε τρισδιάστατη μορφή, από το βιβλίο: Αριστομένης Αντωνιάδης, “Μηχανολογικό Σχέδιο” 3η Έκδοση, εκδόσεις Τζιόλα. Κάτι που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του λογισμικού Inventor της Autodesk. Τα τρισδιάστατα μοντέλα καθώς και τα μηχανολογικά σχέδια αυτών απαρτίζουν το πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά