Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσομοίωση παραμόρφωσης μετάλλου και πρόβλεψη ελαστικής αποφόρτισης με χρήση πεπερασμένων στοιχείων

Spathopoulos Stefanos-Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5DF8812B-0AEB-4756-94F5-2644ADAE7B88
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Στέφανος-Χρήστος Σπαθόπουλος, "Προσομοίωση παραμόρφωσης μετάλλου και πρόβλεψη ελαστικής αποφόρτισης με χρήση πεπερασμένων στοιχείων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83404
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παραμόρφωση μετάλλου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα είδη κατεργασιών και βρίσκει εφαρμογή σε πολλούς βιομηχανικούς κλάδους με έναν από τους πιο διαδεδομένους την αυτοκινητοβιομηχανία. Κύριος στόχος της αποτελεί η διαμόρφωση ενός μεταλλικού ελάσματος σε επιθυμητή γεωμετρία χωρίς την πρόκληση αστοχιών υλικού, όπως και η συμμόρφωσή του με τις ήδη μελετημένες διαστάσεις και ανοχές αφού αποφορτιστεί. Με την πάροδο του χρόνου ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας επενδύει συνεχώς στην βελτιστοποίηση των υλικών που χρησιμοποιεί, θέλοντας να επιτύχει συνδυασμό υψηλής αντοχής ενώ παράλληλα και μειωμένης μάζας. Έτσι τα υλικά γίνονται όλο και πιο σύνθετα, ενώ μεταβάλλεται η μικροδομή τους, έχοντας ως αποτέλεσμα να εμφανίζουν μη γραμμικές ιδιότητες όπως και αρκετά περίπλοκες συμπεριφορές κατά την επεξεργασία τους. Συνεπώς με απώτερο σκοπό την βελτίωση της προβλεψιμότητας, της ακρίβειας όπως και της ποιότητας μιας μελέτης, χρησιμοποιούνται λογισμικά πεπερασμένων στοιχείων για τέτοιου είδους εφαρμογές. Αυτά τα εργαλεία προσομοιώσεων εκτελούν αναλύσεις των συγκεκριμένων διαδικασιών παραγωγής, ενώ στην συνέχεια τα αποτελέσματά τους εμφανίζονται σε εικονικό περιβάλλον και διασταυρώνονται με αυτά των πειραματικών δοκιμών, εξάγοντας με αυτόν τον τρόπο όσο το δυνατόν πιο ακριβή συμπεράσματα σχετικά με την συμπεριφορά των υλικών. Στην συγκεκριμένη εργασία θα προσομοιωθεί η διαδικασία κατασκευής ενός πειραματικού νεύρου που χρησιμοποιείται στην αυτοκινητοβιομηχανία, όπως και θα προβλεφθεί η ελαστική επαναφορά κατά την αποφόρτισή του μέσω της μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων. Αρχικά θα μοντελοποιηθεί η κατάλληλη γεωμετρία όπως και τα αντίστοιχα καλούπια διαμόρφωσης, μέσω λογισμικού CAD, ενώ στη συνέχεια τα συγκεκριμένα μοντέλα θα περαστούν σε λογισμικό προσομοίωσης FEA οπού και θα εφαρμοστεί σχετική ανάλυση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά