Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βέλτιστος σχεδιασμός δικτύων επικοινωνιών βασισμένος στην τοπολογική ευρωστία

Maniadakis Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3F2161BF-935E-4088-B668-78AE25C0860A
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Μανιαδάκης, "Βέλτιστος σχεδιασμός δικτύων επικοινωνιών βασισμένος στην τοπολογική ευρωστία", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83430
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το πρόβλημα του σχεδιασμού δικτύων αποτελεί γνωστό NP-hard πρόβλημα βελτιστοποίησης με σκοπό την κατασκευή «εύρωστων» τοπολογιών οι οποίες είναι ανθεκτικές σε προκλήσεις (π.χ. φυσικές καταστροφές, κακόβουλες επιθέσεις). Η εργασία εστιάζει σε δίκτυα επικοινωνιών στο επίπεδο «κορμού» (backbone) και αναζητά τη βέλτιστη τοπολογία όπου το δικτυακό κόστος ελαχιστοποιείται, ενώ ταυτόχρονα η τοπολογική ευρωστία δεν είναι μικρότερη από μια επιθυμητή τιμή. Για την αναπαράσταση των δικτύων χρησιμοποιείται η γραφοθεωρητική προσέγγιση, ενώ για την επίλυση του προβλήματος προσαρμόζεται και υλοποιείται ο αλγόριθμος Βελτιστοποίησης Αποικίας Μυρμηγκιών (Ant Colony Optimization – ACO). Τα παραγόμενα βέλτιστα δίκτυα αναλύονται περαιτέρω και συγκρίνονται με πραγματικά δίκτυα επικοινωνιών, εμφανίζοντας παρεμφερείς τοπολογικές ιδιότητες. Προκύπτει ότι η βασισμένη στην τοπολογική ευρωστία βελτιστοποίηση αποτελεί πιθανό υποβόσκοντα μηχανισμό δημιουργίας των πραγματικών δικτύων. Τέλος, για ορισμένα σενάρια προκλήσεων-διαταραχών (τυχαία αφαίρεση κόμβων, στοχευμένη αφαίρεση κόμβων) εξετάζεται η τοπολογική ευρωστία των παραγόμενων βέλτιστων δικτύων και συγκρίνεται με την τοπολογική ευρωστία τυχαία συνδεδεμένων μη βέλτιστων δικτύων αντίστοιχου κόστους, καταδεικνύοντας την υπεροχή των πρώτων και κατά συνέπεια την αξία του αλγορίθμου στη συγκεκριμένη εφαρμογή.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά