Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη ενός διαδικτυακού πολυκριτηρίου συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για την ανάλυση της αγοράς

Chelioudakis Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FE66F1CB-B04E-4986-B8A9-74CE426265C8
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Χελιουδάκης, "Ανάπτυξη ενός διαδικτυακού πολυκριτηρίου συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για την ανάλυση της αγοράς", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83463
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στα πλαίσια της διπλωματικής θα αναπτύχθηκε ένα βασιζόμενο στο web σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την ανάλυση και προσομοίωση της αγοράς. Το σύστημα υλοποιεί την μεθοδολογία MARKEX, για τη μελέτη της συμπεριφοράς των καταναλωτών και την ανάλυση της αγοράς. Το σύστημα θα λειτουργεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο αλλά θα έχει τη δυνατότητα προσθηκών δυνατοτήτων και την υποστήριξη ερευνητικών προσπαθειών. Οι βάσεις δεδομένων του συστήματος θα προέρχονται από τα αποτελέσματα ερευνών αγοράς. Η βάση μοντέλων του συστήματος θα περιλαμβάνει σε πρώτη φάση την πολυκριτήρια μεθοδολογία UTASTAR. Το σύστημα λειτουργεί σε διαδικτυακό περιβάλλον και αναπτύχθηκε σε python και javascript.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά