Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αγροτική ανάπτυξη και τουρισμός

Mavromichelaki Eleni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0BC80156-F76D-43B0-97BA-1BB844756439
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελένη Μαυρομιχελάκη, "Αγροτική ανάπτυξη και τουρισμός", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83469
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο αγροτικός τομέας και ο τουρισμός αποτελούν βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Αυξάνουν σημαντικά το ΑΕΠ της χώρας και μειώνουν το επίπεδο ανεργίας. Αναλύοντας τους δυο αυτούς τομείς συμπεραίνουμε ότι ασκείται έντονη αλληλεπίδραση μεταξύ τους, μέσω διαφόρων παραμέτρων οι οποίες εξετάζονται. Στην εργασία αυτή γίνεται αναφορά στην παρούσα κατάσταση, στα στατιστικά στοιχεία που τους αφορούν αλλά και στις ακολουθούμενες πολιτικές και τα εμπλεκόμενα μέρη σε κάθε τομέα. Για την διερεύνηση του θέματος σε πρακτικό επίπεδο επιλέχθηκε ο Νομός Χανίων. Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα για τον τουρισμό τα οποία συλλέγονται κάθε χρόνο από τοπικούς φορείς για τις τάσεις στον τουρισμό. Από αυτά τα δεδομένα επιλέχθηκαν εκείνα που εμπλέκονται με τον αγροτικό τομέα. Έπειτα πραγματοποιήθηκε έρευνα μέσω ερωτηματολογίου η οποία απευθύνθηκε σε αγρότες και επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα. Οι ερωτώμενοι απάντησαν σε θέματα που αφορούν τα χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης/επιχείρησής τους, τις δραστηριότητες τις οποίες ασχολούνται, τα προϊόντα τα οποία παράγουν και τα μερίδια πώλησής τους στην αγορά, το εάν ενδιαφέρονται για αγροτουριστικές δραστηριότητες και την άποψή τους σχετικά με την επίδραση του αγροτικού τομέα στον τουρισμό, αλλά και αντίστροφα την επίδραση του τουρισμού στον αγροτικό τομέα. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι και οι δυο τομείς επιδρούν θετικά ο ένας στον άλλον μέσω συγκεκριμένων παραγόντων επίδρασης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά