Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πολυκριτήριο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την επιλογή εξοπλισμού θέρμανσης και ψύξης σε κατοικίες

Gerampinis Efstathios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/677278AD-5850-48CF-BCDA-5F0B0CBBA96F
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευστάθιος Γεραμπίνης, "Πολυκριτήριο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την επιλογή εξοπλισμού θέρμανσης και ψύξης σε κατοικίες", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83499
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός διαδικτυακού εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων για την επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού ψύξης και θέρμανσης κατοικιών. Το εργαλείο απευθύνεται στους τελικούς χρήστες (πελάτες) οι οποίοι αναζητούν το βέλτιστο συνδυασμό συσκευών για την ικανοποίηση των θερμικών ή/και ψυκτικών αναγκών των οικιών τους στη βάση πολλαπλών και πιθανά αντικρουόμενων κριτηρίων. Αναλυτικότερα ο στόχος, είναι η δημιουργία ενός μοντέλου υπολογισμού, σε περιβάλλον Python, των ενεργειακών απαιτήσεων ενός οικιακού - επαγγελματικού χώρου με βάση τα κλιματολογικά δεδομένα καθώς και τα γεωμετρικά και δομικά χαρακτηριστικά με χρήση μεθόδων μετάδοσης θερμότητας και του ενεργειακού ισοζυγίου. Με δεδομένα τα προαναφερθέν θα γίνεται εύρεση κατάλληλου εξοπλισμού που θα καλύπτει τις θερμικές ανάγκες του εκάστοτε χώρου καθώς και υποστήριξη της λήψη της απόφασης του καταναλωτή με χρήση της πολυκριτήριας μεθόδου της αναλυτικής – συνθετικής προσέγγισης UTASTAR όπου θα υπολογίζει τις ολικές χρησιμότητες του καταναλωτή και εν συνεχεία θα προτείνει τον κατάλληλο εξοπλισμό, ο οποίος θα καλύπτει τις ενεργειακές αλλά και προσωπικές του ανάγκες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά