Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η επίδραση του διαδικτύου των πραγμάτων (IOT) στις διεργασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Papadaki Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/776B64C8-89A1-49E6-9633-5F27BC34CBBD
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Παπαδάκη, "Η επίδραση του διαδικτύου των πραγμάτων (IOT) στις διεργασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας.", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83532
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση του οφέλους από την ενσωμάτωση του διαδικτύου των πραγμάτων (IOT) σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αρχικά, θα αναφερθούμε στην έννοια του διαδικτύου των πραγμάτων παρέχοντας μια σύντομη αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας αυτής, στα πλεονεκτήματα της, καθώς και στις αλλαγές που μπορεί να επιφέρει σε διάφορους τομείς όπως η βιομηχανία, η υγεία κλπ. Έπειτα, θα αναζητηθούν οι τρόποι ενσωμάτωσης του Διαδικτύου των πραγμάτων, σε κάθε στάδιο τη εφοδιαστικής αλυσίδας συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των αποθεμάτων, της πρόβλεψης, των συμβάσεων, των μεταφορών και της αποθήκευσης των εμπορευμάτων. Θα γίνει σύντομη αναφορά των πλεονεκτημάτων που μπορεί να αποφέρει η ενσωμάτωσή του, καθώς και των μειονεκτημάτων που επιφέρει η χρήση μιας νέας τεχνολογίας όπως το IoT αναφορικά με θέματα πολυπλοκότητας,αποθήκευσης, έλλειψης ασφάλειας προσωπικών δεδομένων κλπ. Ενώ τέλος, θα συζητηθεί η ενσωμάτωση της τεχνολογίας του blockchain και του διαδικτύου των πραγμάτων στην αλυσίδα εφοδιασμού μέσω των έξυπνων συμβάσεων δίνοντας έμφαση στην παρουσίαση των πλεονεκτημάτων της εφαρμογής τους σε όλα τα είδη των συναλλαγών και υπηρεσιών της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά