Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η επίδραση των συναισθημάτων στην πρώιμη επιχειρηματική πρόθεση: μια πειραματική διερεύνηση με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης

Laitsas Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DAEDA93E-940F-43E4-A789-281669FF9B07
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Λαΐτσας, "Η επίδραση των συναισθημάτων στην πρώιμη επιχειρηματική πρόθεση: μια πειραματική διερεύνηση με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83539
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και της παγκοσμιοποίησης οι νέοι στρέφονται στην ανάληψη επιχειρηματικής δράσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αρκετοί να φέρουν στην επιφάνεια του ενδιαφέροντος την επιχειρηματική πρόθεση και μιας και αναφερόμαστε σε νεαρά άτομα, την πρώιμη επιχειρηματική πρόθεση. Σκοπός λοιπόν της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνηθεί ο ρόλος που διαδραματίζουν τα συναισθήματα στην εκδήλωση πρώιμης επιχειρηματικής πρόθεσης των νέων και κυρίως των φοιτητών της Σχολής Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστήμιου Κρήτης. Χρησιμοποιούμε 147 ερωτηματολόγια που συλλέχθηκαν το 2014 στα πλαίσια του έργου EMOENTRE (έργο 2511, χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΕΙΑ). Πέρα από τις αυτό-αναφορές των φοιτητών που συμμετείχαν στην έρευνα, έχουμε στη διάθεσή μας και τα δεδομένα από την ανάλυση των εκφράσεων του προσώπου που καταγράφηκαν μέσω του ειδικού συστήματος-κάμερας (Facereader Version 3.0). Τα δεδομένα τα αναλύουμε με τη βοήθεια μεθόδων μηχανικής μάθησης. Συγκεκριμένα, εφαρμόζουμε αλγορίθμους δέντρων απόφασης (decision trees) και εξαγωγής κανόνων συσχέτισης (association rules). Στοχεύουμε στην εξαγωγή συμπερασμάτων που θα αναδείξουν τις κύριες μεταβλητές (που υπάρχουν στο ερωτηματολόγιο που καταγράφει τις αυτό-αναφορές των φοιτητών) σε συνδυασμό με τα συναισθήματα που καταγράφονται μέσω των εκφράσεων του προσώπου. Θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα θα συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την πρώιμη επιχειρηματική πρόθεση και σκοπεύουμε να τα συγκρίνουμε με άλλα αποτελέσματα που καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά