Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αρχιτεκτονική πολλαπλών άκρων στο υπολογιστικό νέφος για υποστήριξη εφαρμογών διαδικτύου των πραγμάτων

Zacharia Neofytos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/74EA3A0D-2EBC-4FF0-8384-8EAF03559E78
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νεόφυτος Ζαχαρία, "Αρχιτεκτονική πολλαπλών άκρων στο υπολογιστικό νέφος για υποστήριξη εφαρμογών διαδικτύου των πραγμάτων ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83566
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το LINCA είναι ένα κατανεμημένο Δίκτυο των Πραγμάτων (ΙοΤ) σύστημα που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε για να προσφέρει ασφάλεια και υψηλή διαθεσιμότητα υπηρεσιών σε κάθε ΙοΤ οργανισμό που επιθυμεί να εγγραφεί στο σύστημα αυτό προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες και τις συσκευές του σε ένα ευρύτερο φάσμα χρηστών. Κάθε οργανισμός που είναι καταχωρημένος στο LINCA αντιπροσωπεύεται από ένα σύστημα άκρου που μπορεί να αλληλοεπιδρά με άλλα συστήματα άκρων που είναι καταχωρημένα στο δίκτυο του LINCA. Όλοι οι οργανισμοί που περιλαμβάνονται στο LINCA υιοθετούν το JSON μορφότυπο για την περιγραφή των συσκευών τους και παρέχουν έναν μηχανισμό αναζήτησης για την εύρεση συσκευών που είναι συνδεδεμένες σε οποιαδήποτε καταχωρημένο σύστημα άκρου και πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται από κάθε χρήστη, όπως αναγνωριστικό συσκευής, τύπος συσκευής κ.τ.λ.To LINCA ακολουθεί ένα μοντέλο αρχιτεκτονικής 3 επιπέδων όπου κάθε επίπεδο παρέχει λειτουργίες για διαφορετικούς τύπους χρηστών. Οι κύριοι τύποι χρηστών είναι οι Διαχειριστές Συστήματος, οι Ιδιοκτήτες Υποδομών και οι Πελάτες. Οι διαχειριστές συστημάτων έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν και να τροποποιούν το σύστημα του άκρου τους καθώς και τους χρήστες που είναι συνδεδεμένοι σε αυτό. Οι ιδιοκτήτες υποδομής έχουν το δικαίωμα να εγκαθιστούν και να συνδέουν συσκευές διαφορετικών ή παρόμοιων τύπων στο σύστημα του άκρου τους. Οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να δημιουργούν συνδρομές σε συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο συστήματα του άκρου τους ή σε συσκευές που είναι συνδεδεμένες με άλλα καταχωρημένα συστήματα άκρων του LINCA, για παράδειγμα να ανακτήσουν μετρήσεις συσκευών. Αυτή η αρχιτεκτονική 3 επιπέδων είναι επεκτάσιμη προσθέτοντας περισσότερους και διαφορετικούς ΙοΤ οργανισμούς. Το LINCA έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα της υπηρεσιοκεντρικη αρχιτεκτονικής (SOA) σαν μια σύνθεση μικρο-υπηρεσιών που εκτελούνται στο νέφος (cloud). Το LINCA αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο αριθμό πραγματικών και συνθετικών συσκευών που παράγουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων (δηλαδή μετρήσεις αισθητήρων). Τα πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν ότι το σύστημα μπορεί να ανταποκριθεί σε πραγματικό χρόνο κάτω από μεγάλο φόρτο εργασίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά