Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αρχιτεκτονική πολλαπλών άκρων στο υπολογιστικό νέφος για υποστήριξη εφαρμογών διαδικτύου των πραγμάτων

Zacharia Neofytos

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/74EA3A0D-2EBC-4FF0-8384-8EAF03559E78-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83566-
Γλώσσαen-
Μέγεθος102 pagesel
ΤίτλοςMulti edge cloud (MEC) architecture for supporting internet of things (IoT) applicationsen
ΤίτλοςΑρχιτεκτονική πολλαπλών άκρων στο υπολογιστικό νέφος για υποστήριξη εφαρμογών διαδικτύου των πραγμάτων el
ΔημιουργόςZacharia Neofytosen
ΔημιουργόςΖαχαρια Νεοφυτοςel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Petrakis Evripidisen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Πετρακης Ευριπιδηςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Samoladas Vasilisen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Σαμολαδας Βασιληςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Deligiannakis Antoniosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Δεληγιαννακης Αντωνιοςel
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Electrical and Computer Engineeringen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστώνel
ΠερίληψηLINCA, is a distributed master-less IoT system. It is designed and deployed to offer security and high availability services to any IoT organization that wishes to register and provide their services and devices to a wider range of users. Each registered organization in LINCA is realized as a Service Oriented (SOA) Architecture in the cloud as composition of microservices that run in the cloud and can interact with other cloud systems, also registered to the LINCA network. In turn, IoT devices can connect to any LINCA node and a node need no be aware of devices connected to any other node. All organizations in LINCA ecosystem adopt JSON for the description of their devices and provide a search mechanism to search for devices that are connected to any registered cloud and meet the criteria set by their users, such as device ID, device location, device type etc. LINCA follows a 3-tier architecture model where each tier serves functionality for different types of users. The main types of users are System Administrators, Infrastructure Owners and Customers. System Administrators have the right to control and modify their individual cloud system and the users connected to their system. Infrastructure Owners have the permission to install and connect devices of different or similar types in their cloud system. Customers have the right to create subscriptions to devices that are connected to their cloud systems or to devices that are connected to other registered clouds in LINCA, for example to retrieve device measurements. This 3-tier architecture is expandable, by allowing more IoT organizations to connect. LINCA is evaluated using a large number of real and synthetic devices producing massive amounts of data (i.e. sensor measurements). Experimental results show that the system can respond under heavy workloads in real time.en
ΠερίληψηΤο LINCA είναι ένα κατανεμημένο Δίκτυο των Πραγμάτων (ΙοΤ) σύστημα που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε για να προσφέρει ασφάλεια και υψηλή διαθεσιμότητα υπηρεσιών σε κάθε ΙοΤ οργανισμό που επιθυμεί να εγγραφεί στο σύστημα αυτό προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες και τις συσκευές του σε ένα ευρύτερο φάσμα χρηστών. Κάθε οργανισμός που είναι καταχωρημένος στο LINCA αντιπροσωπεύεται από ένα σύστημα άκρου που μπορεί να αλληλοεπιδρά με άλλα συστήματα άκρων που είναι καταχωρημένα στο δίκτυο του LINCA. Όλοι οι οργανισμοί που περιλαμβάνονται στο LINCA υιοθετούν το JSON μορφότυπο για την περιγραφή των συσκευών τους και παρέχουν έναν μηχανισμό αναζήτησης για την εύρεση συσκευών που είναι συνδεδεμένες σε οποιαδήποτε καταχωρημένο σύστημα άκρου και πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται από κάθε χρήστη, όπως αναγνωριστικό συσκευής, τύπος συσκευής κ.τ.λ.To LINCA ακολουθεί ένα μοντέλο αρχιτεκτονικής 3 επιπέδων όπου κάθε επίπεδο παρέχει λειτουργίες για διαφορετικούς τύπους χρηστών. Οι κύριοι τύποι χρηστών είναι οι Διαχειριστές Συστήματος, οι Ιδιοκτήτες Υποδομών και οι Πελάτες. Οι διαχειριστές συστημάτων έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν και να τροποποιούν το σύστημα του άκρου τους καθώς και τους χρήστες που είναι συνδεδεμένοι σε αυτό. Οι ιδιοκτήτες υποδομής έχουν το δικαίωμα να εγκαθιστούν και να συνδέουν συσκευές διαφορετικών ή παρόμοιων τύπων στο σύστημα του άκρου τους. Οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να δημιουργούν συνδρομές σε συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο συστήματα του άκρου τους ή σε συσκευές που είναι συνδεδεμένες με άλλα καταχωρημένα συστήματα άκρων του LINCA, για παράδειγμα να ανακτήσουν μετρήσεις συσκευών. Αυτή η αρχιτεκτονική 3 επιπέδων είναι επεκτάσιμη προσθέτοντας περισσότερους και διαφορετικούς ΙοΤ οργανισμούς. Το LINCA έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα της υπηρεσιοκεντρικη αρχιτεκτονικής (SOA) σαν μια σύνθεση μικρο-υπηρεσιών που εκτελούνται στο νέφος (cloud). Το LINCA αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο αριθμό πραγματικών και συνθετικών συσκευών που παράγουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων (δηλαδή μετρήσεις αισθητήρων). Τα πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν ότι το σύστημα μπορεί να ανταποκριθεί σε πραγματικό χρόνο κάτω από μεγάλο φόρτο εργασίας.el
ΤύποςΔιπλωματική Εργασίαel
ΤύποςDiploma Worken
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
Ημερομηνία2019-10-09-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2019-
Θεματική ΚατηγορίαInternet of thingsen
Θεματική ΚατηγορίαCloud computingen
Θεματική ΚατηγορίαService oriented architectureen
Θεματική ΚατηγορίαDistributed databaseen
Βιβλιογραφική ΑναφοράNeofytos Zacharia, "Multi edge cloud (MEC) architecture for supporting internet of things (IoT) applications", Diploma Work, School of Electrical and Computer Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2019en
Βιβλιογραφική ΑναφοράΝεόφυτος Ζαχαρία, "Αρχιτεκτονική πολλαπλών άκρων στο υπολογιστικό νέφος για υποστήριξη εφαρμογών διαδικτύου των πραγμάτων ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019el

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά