Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανίχνευση [προαιρετικά και ταξινόμηση] επικίνδυνων αντικειμένων σε χρόνο πραγματικό (real time) από δεδομένα video, με χρήση μεθόδων βαθιάς μάθησης

Tsavalis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/ADFC4F02-B03D-40FB-8A66-016BAA037176
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Τσαβαλής, "Ανίχνευση [προαιρετικά και ταξινόμηση] επικίνδυνων αντικειμένων σε χρόνο πραγματικό (real time) από δεδομένα video, με χρήση μεθόδων βαθιάς μάθησης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χα https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83738
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή θα γίνει μία ιστορική αναδρομή της υπολογιστικής όρασης (computer vision) και των δυνατοτήτων που προσφέρει σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και επιστημών, μέσω των συνελικτικών νευρωνικών δικτύων (ΣΝΔ). Θα αναπτυχθούν οι έννοιες της αρχιτεκτονικής δομής και τα επίπεδα (layers) των ΣΝΔ καθώς και οι τεχνικές εκπαίδευσης (training), χωρικής υποδειγματοληψίας (pooling), κανονικοποίησης (normalisation) και ενεργοποίησης (activation) που τα διέπουν. Θα δοθεί ο παραγόμενος κώδικας γραμμένος σε γλώσσα προγραμματισμού Python και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την αναγνώριση τυχόν οπλισμού, αρχικά σε στατική εικόνα και στη συνέχεια σε βίντεο. Μέσω labelled data, θα υπάρξει η δυνατότητα αναγνώρισης του παραπάνω οπλισμού με αναγραφή του τύπου αυτού και τυχόν άλλων χαρακτηριστικών του όπλου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά