Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων

Andrianakis Stamatios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7A3FA187-3FE7-47A7-BEA4-2066F845456A
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σταμάτιος Ανδριανάκης, "Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83752
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού λογισμικού που θα υλοποιεί ένα Σύστημα Υποστήριξης της Λήψης Αποφάσεων. Το εκπαιδευτικό λογισμικό για την υποστήριξη των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, θα ενσωματώνει και θα χρησιμοποιεί ένα σύνολο μεθόδων όπως την πολυκριτήρια μέθοδο UTASTAR για τον υπολογισμό των ολικών προτιμήσεων των αποφασιζόντων, ένα σύνολο τεχνικών σύνθεσης των προτιμήσεων για τον υπολογισμό των συνολικών προτιμήσεων της ομάδας καθώς και δυνατότητες πολλαπλών απεικονίσεων των αποτελεσμάτων.Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού θα γίνει με τη χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Matlab και θα παρέχει γραφικό περιβάλλον λειτουργίας με στόχο την εύκολη ανάλυση και εποπτική σύγκριση των αποτελεσμάτων των διαφόρων μεθόδων σύνθεσης προτιμήσεων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά