Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επιχειρηματική αναλυτική: οδηγός εφαρμογής σε ΜΜΕ

Antonopoulos Charalabos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7A0A73B0-6577-4667-AE82-6DB91E2BBCE8
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χαράλαμπος Αντωνόπουλος, "Επιχειρηματική αναλυτική: οδηγός εφαρμογής σε ΜΜΕ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83768
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στις μέρες μας για να θεωρείται μια εταιρεία επιτυχημένη θα πρέπει να στηρίζεται στο τρίπτυχο μείωση κόστους, πιο γρήγορη και καλύτερη λήψη αποφάσεων και λανσάρισμα νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα μπορεί να μένει ανταγωνιστική στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς και να έχει κέρδος από τις δραστηριότητες της. Για αυτό το λόγο, σχεδόν κάθε εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό που θα ασχολείται με την καταγραφή και ανάλυση της πληθώρας των δεδομένων που είναι διαθέσιμα τόσο στην ίδια όσο και στην αγορά, προκειμένου μέσω της αξιοποίησης τους να είναι σε θέση να επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους. Δυστυχώς στην Ελλάδα, οι ΜΜΕ στερούνται γνώσης αλλά και η αγορά δεν διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη στον τομέα αυτό.Ο όρος μεγάλα δεδομένα (big data) υπάρχει για χρόνια αλλά μόνο προσφάτως οι επιχειρήσεις άρχισαν να κατανοούν ότι η αξιοποίηση των μεγάλων δεδομένων που έχουν στη διάθεσή τους ή μπορούν να αποκτήσουν μπορεί να τους αποφέρει τεράστια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Από τον τομέα της υγείας, των επιχειρήσεων, του τουρισμού, της εξυπηρέτησης πελατών, κοκ., όλοι χρησιμοποιούν τεχνικές ανάλυσης μεγάλων δεδομένων (big data and business analytics) με σκοπό την διαμόρφωση πολιτικών εξυπηρέτησης των πελατών αλλά και εξυπνότερες επιχειρηματικές κινήσεις και εύρεση νέων ευκαιριών.Στόχος, της εργασίας είναι η διαμόρφωση ενός οδηγού εφαρμογής στις ΜΜΕ, που να παρουσιάζει τις βασικές έννοιες και τα οφέλη που αυτές θα έχουν, να δείχνει τη σημασία των τεχνικών ανάλυσης δεδομένων για τις εταιρείες, να παρουσιάζει ένα οδηγό εφαρμογής και αξιοποίησης τους, τα εργαλεία ανάλυσης και να παραθέσει κάποια παραδείγματα επιτυχούς διαχείρισης τους από διάφορους οργανισμούς.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά