Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη συστήματος μέτρησης μήκους κύματος βασισμένο στην τεχνική της συμβολομετρίας και του μετασχηματισμού fourier

Andreou Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/88053D57-D4DE-4A7A-8F62-2CD5C01DC4F7
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος Ανδρέου, "Μελέτη συστήματος μέτρησης μήκους κύματος βασισμένο στην τεχνική της συμβολομετρίας και του μετασχηματισμού fourier", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83771
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη ενός συστήματος υπολογισμού μηκών κύματος διαφόρων φωτεινών πηγών. Η εύρεση του μήκους κύματος μίας φωτεινής πηγής γίνεται με χρήση οπτικού συμβολομέτρου και της μεθόδου μετασχηματισμού Fourier. Η μέτρηση πραγματοποιείται με την μικρο-μετρική κίνηση του κατόπτρου του ενός βραχίονα του συμβολομέτρου και την αντίστοιχη καταγραφή της αλλαγής της έντασης του φωτός που προκύπτει από την επαλληλία των δύο ανεξάρτητων βραχιόνων του συμβολομέτρου. Για την μικρομετρική κίνηση του κατόπτρου βηματικός κινητήρας μετακινεί την βάση του κατόπτρου και για κάθε θέση γίνεται αντίστοιχη καταγραφή της έντασης του φωτός.Για την μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν ηλεκτρονικές πλακέτες, οπτικά στοιχεία και μηχανικά εξαρτήματα που συναρμολογήθηκαν ώστε να αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης μηκών κύματος φωτεινών πηγών. Αναπτύχτηκε πρόγραμμα το οποίο μέσω του επεξεργαστή raspberry pi δίνει κατάλληλες εντολές σε έναν ολοκληρωμένο οδηγό Α4988 για την περιστροφή του βηματικού κινητήρα. Η καταγραφή των δεδομένων ζευγών που αφορούν την θέση και την ένταση του φωτός αποθηκεύονται και στη συνέχεια αναλύονται μέσω του μετασχηματισμό Fourier ώστε να υπολογιστούν οι συντελεστές Fourier για τα αντίστοιχα μήκη κύματος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά