Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αυτόνομοι επίγειοι αισθητήρες - εφαρμογές στην ασφάλεια και την επιτήρηση

Pachoumis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7F43C959-B2E0-4EA4-870C-D8A1B7C8A8E6
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Παχούμης, "Αυτόνομοι επίγειοι αισθητήρες - εφαρμογές στην ασφάλεια και την επιτήρηση", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83911
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Από αρχαιοτάτων χρόνων, η επιτήρηση και η ασφάλεια περιοχών, εγκαταστάσεων και συνόρων αποτελούσε πολύ σημαντικό παράγοντα στην ευημερία και την επιβίωση μιας κοινωνίας. Τοποθεσίες οικονομικής και στρατηγικής σημασίας, χωριά, πόλεις – κράτη και στρατόπεδα ήταν ουσιαστικά απαραίτητο να φυλάσσονται με κάποιο τρόπο από όσους τα επιβουλεύονταν. Η ανεπαρκής ασφάλεια ή και έλλειψη πληροφοριών σχετικά με πιθανούς εισβολείς μπορούσε συχνά να έχει καταστροφικές συνέπειες.Τα δεδομένα αυτά δυστυχώς δεν έχουν αλλάξει και είναι έως και σήμερα και θα είναι πιθανότατα για αιώνες ακόμη αναγκαία η επαρκής φύλαξη, επιτήρηση και παροχή πληροφοριών σχετικά με ύποπτες κινήσεις σε περιοχές σημασίας. Το θετικό στοιχείο είναι ότι σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου τα μέσα ήταν είτε ανύπαρκτα είτε πρωτόγονα κι ανεπαρκή και ήταν απαραίτητη η ανθρώπινη φυσική παρουσία, πλέον υπάρχουν εξελιγμένες κι αποδοτικές μέθοδοι για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, με μειωμένο κόστος και απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού.Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής αποτελεί η κατασκευή και χρήση Αυτόνομων Επίγειων Αισθητήρων. Με τη μέθοδο αυτή, είναι δυνατή η σύνθεση ενός συστήματος δικτύου πολυ-αισθητήρων για την επιτήρηση ολόκληρων περιοχών ή περασμάτων διέλευσης ανθρώπων ή οχημάτων, με πολύ μικρό κόστος. Πρέπει να αναφερθεί ότι η εφαρμογή αυτή χαρακτηρίζεται από ελάχιστες απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και πρακτικώς μηδαμινή ανάγκη συντήρησης του εξοπλισμού, στις περισσότερες περιπτώσεις. Οι ενεργειακές ανάγκες των υπό εξέταση συστημάτων είναι μικρές κάτι που ευνοεί την εφαρμογή τους σε δύσβατες και απομακρυσμένες περιοχές.Θα γίνει επιπλέον παρουσίαση πρακτικής εφαρμογής των Αυτόνομων Επίγειων Αισθητήρων, με κατασκευή λειτουργικών δειγμάτων και δημιουργία κατάλληλης εφαρμογής για τη διασύνδεση τους με έναν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, για την παρουσίαση των δεδομένων και την διαπίστωση της αποτελεσματικότητάς τους.Τέλος, θα παρατεθούν συμπεράσματα και οι παρατηρήσεις από τη χρήση τους και θα προταθούν τρόποι περεταίρω ανάπτυξής τους και πιο αποτελεσματικής χρήσης τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά