Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μέτρηση και ανάλυση προτιμήσεων και στάσεων των χρηστών διαδικτυακών πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης οχημάτων

Koufaki Antonia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9BB7689D-43F6-4A30-B225-21123A3789FC
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντωνία Κουφάκη, "Μέτρηση και ανάλυση προτιμήσεων και στάσεων των χρηστών διαδικτυακών πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης οχημάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83927
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία θα αναλυθούν οι προτιμήσεις καθώς και οι συμπεριφορές των καταναλωτών, διαφόρων χωρών, όσον αφορά τη διαδικτυακή πλατφόρμα εύρεσης αυτοκινήτου μετακίνησης, την Uber. Στα πλαίσια της εργασίας κατασκευάστηκε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, το οποίο απαντήθηκε από χρήστες ή μη της πλατφόρμας αυτής. Στο ερωτηματολόγιο αυτό, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να επιλέξουν ένα αυτοκίνητο για μία πιθανή μετακίνησή τους ανάμεσα από ένα πλήθος διαφοροποιημένων επιλογών με ορισμένα χαρακτηριστικά και επίπεδα, ενώ κλήθηκαν να απαντήσουν και κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τη γνώμη τους για την Uber. Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί είναι η Choice-Based Conjoint Analysis του λογισμικού της Sawtooth, ενώ θα χρησιμοποιηθεί και ένα μοντέλο Latent Class για την ανάλυση των δεδομένων. Επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες στατιστικές αναλύσεις με τη χρήση του προγράμματος SPSS, με σκοπό την αξιολόγηση των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα. Οι αναλύσεις αυτές περιλαμβάνουν τεστ ελέγχου ανεξαρτησίας x2 (pearson chi-square), καθώς και πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (MANOVA). Τέλος, κρίθηκε απαραίτητη και η θεωρητική προσέγγιση όλων των μεθοδολογιών που χρησιμοποιήθηκαν.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά