Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσομοίωση συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων με συσχετισμένη αξιοπιστία

Zoglopitis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/EDCBCBAB-E1E7-4692-873B-2935C83788F3
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Ζωγλοπίτης, "Προσομοίωση συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων με συσχετισμένη αξιοπιστία", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83951
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη του αντικειμένου της διαχείρισης των αποθεμάτων και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ειδικότερα επιχειρείται η μελέτη της εφοδιαστικής αλυσίδας που εξαρτάται από προμηθευτές μειωμένης αξιοπιστίας καθώς και η παρουσίαση μοντέλων προσομοίωσης με την εξαγωγή αναλόγων συμπερασμάτων. Τα υπόψη συμπεράσματα αποσκοπούν στο να διαπιστωθεί το κατά πόσο επηρεάζεται η λειτουργία μίας επιχείρησης από την επιλογή προμηθευτών οι οποίοι πιθανόν να έχουν μειωμένη αξιοπιστία στην παράδοση των προϊόντων τους. Αξιοπιστία η οποία θα εξαρτάται από συγκεκριμένες μεταβλητές όπως είναι μία φυσική καταστροφή αλλά και μία δυσλειτουργία της επιχείρησης λόγω βλάβης στην γραμμή παραγωγής των προϊόντων της κ.λ.π

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά