Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση ικανοποίησης πελατών με βάση τη θεωρία καταστροφής

Mountakis Stylianos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0CC359C9-BD83-4181-9CDB-0AB7FE672F6C
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Στυλιανός Μουντάκης, "Ανάλυση ικανοποίησης πελατών με βάση τη θεωρία καταστροφής", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83971
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι κυρίως να γίνει μια προσπάθεια έρευναςικανοποίησης σε πραγματική αγορά στην οποία θα μετράται εκτός από την ικανοποίηση τουπελάτη και την απόδοση του προϊόντος, η συμμετοχή του κάθε πελάτη στην αγορά που έκανε.Κατ’ επέκταση να γίνει η ανάλυση της έρευνας αυτής σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο τηςθεωρίας καταστροφής ώστε να διαπιστωθεί εάν αυτή προσομοιώνει ρεαλιστικά ασυνέχειεςστην καταναλωτική συμπεριφορά. Επιμέρους στόχοι της εργασίας αυτής είναι μιαολοκληρωμένη καταγραφή της θεωρίας καταστροφής και πως αυτή προσομοιώνεικαταναλωτικές συμπεριφορές, η καταγραφή των τρόπων με τους οποίους μετράται η τρίτηπαράμετρος (αυτή της συμμετοχής) με τη χρήση ερωτηματολογίων, καθώς και η επιμέρουςέρευνα για το πως χρησιμοποιούνται σήμερα τα κινητά τηλέφωνα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά