Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μηχανική ανακύκλωση προϊόντων ένδυσης-εφαρμογή στην ελλάδα

Stamelos Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/14C4E38C-9754-4983-8C24-870BADB320C9
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Σταμέλος, "Μηχανική ανακύκλωση προϊόντων ένδυσης-εφαρμογή στην ελλάδα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83996
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Την σημερινή εποχή τα απόβλητα θεωρούνται ένα σοβαρό περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα για όλες τις σύγχρονες οικονομίες. Με όλο και μεγαλύτερο ρυθμό, τα παραγόμενα στερεά απορρίμματα από γραφεία και ιδρύματα (σχολεία, νοσοκομεία) καθώς και από νοικοκυριά αυξάνουν. Μεταξύ αυτών των στερεών αποβλήτων συγκαταλέγονται και τα προϊόντα ένδυσης που τις περισσότερες φορές οδηγούνται ως παλιά και φθαρμένα σε κάδους αλλά και άλλες φορές ως καινούργια και μερικώς χρησιμοποιημένα. Τα απόβλητα προϊόντων ένδυσης αποτελούν ένα ποσοστό των συνολικών παραγόμενων αστικών απορριμμάτων. Μάλιστα, το πρόβλημα ολοένα και γίνεται μεγαλύτερο καθώς με την ανάπτυξη της βιομηχανίας μόδας, αυξάνει και ο όγκος των συγκεκριμένων αποβλήτων. Τεχνικές διαχείρισης όπως η υγειονομική ταφή και η αποτέφρωση, μπορούν να οδηγήσουν σε μια εν μέρει μείωση του όγκου των εκατομμυρίων τόνων υφασμάτων που πετιούνται ως απορρίμματα. Ωστόσο με αυτές τις τεχνικές, περιβαλλοντικές συνέπειες δύναται να λάβουν χώρα με ενδεχόμενη ρύπανση υπόγειων υδάτων, με την έκλυση οσμών, με εκπομπές τοξικών ρύπων και διοξινών. Επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία μπορεί να υπάρξουν επίσης. Επίσης δεν συμβαίνει και ανάκτηση της πρώτης ύλης και επιστροφή της στην βιομηχανία, όπως αυτό μπορεί να συμβεί με την τεχνική διαχείρισης της ανακύκλωσης. Σε αυτήν την διατριβή θα αναλυθεί η έννοια της ανακύκλωσης, η αξία της και οι τρόποι με τους οποίους αυτή η τεχνική μπορεί να λάβει χώρα. Mεγαλύτερη προσοχή θα δοθεί σχετικά με την διαδικασία με την οποία διεξάγεται η μηχανική ανακύκλωση ενδυμάτων και στο τι γίνεται στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα. Εκτενής αναφορά θα δοθεί και στις χρήσεις των ινών που προέρχονται μετά την μηχανική ανακύκλωση διαφορετικών υλικών υφασμάτων. Αυτές οι ανακυκλωμένες ίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν πίσω στην βιομηχανία υφασμάτων αλλά μπορούν να αξιοποιηθούν και για την παραγωγή νέων διαφορετικών τύπων προϊόντων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά