Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συμπλήρωση Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ) με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Koutsangelidis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C38A499A-1BCA-48EA-9F85-E380600026E8
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Κουτσαγγελίδης, "Συμπλήρωση Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ) με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84038
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η αειφόρος ή βιώσιμη ανάπτυξη, στη σύγχρονη εποχή, αποτελεί μία από τις πρώτες προτεραιότητες για ένα μεγάλο μέρος του ιδιωτικού, αλλά και του δημόσιου τομέα της Ελλάδας. Προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται, και μάλιστα πρωτοπορώντας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, έχοντας αναπτύξει και εφαρμόσει Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ) σε αριθμό στρατοπέδων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 50001, το οποίο αφορά στη συστηματική προσέγγιση για την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και του ΣΔΕ. Επιπρόσθετα οι Ένοπλες Δυνάμεις, δραστηριοποιούνται και στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), στο πλαίσιο της γενικότερης ευαισθητοποίησης σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Ο πρωταρχικός στόχος ενός Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας είναι η συνεχής ενεργειακή βελτίωση, μέσα από την εξοικονόμηση, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τους διαθέσιμους πόρους. Στην προσπάθεια αυτή, η συμπλήρωση των υφισταμένων ενεργειακών πόρων με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μπορεί να δώσει νέες προοπτικές και δυνατότητες. Από την άλλη μεριά, μια τέτοια προσέγγιση απαιτεί και την αντιμετώπιση ζητημάτων που τίθενται από την μορφή και τη διαθεσιμότητα των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, όπως η ασυνέχεια στην παραγωγή, η προβλεψιμότητα των διαθέσιμων ποσών και η ενσωμάτωσή τους στο γενικό δίκτυο. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα μελετηθούν οι γενικές αρχές ανάπτυξης, εφαρμογής και λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας σε συγκεκριμένο στρατόπεδο των Ενόπλων Δυνάμεων, οι περιβαλλοντικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένων και των ακραίων τιμών, και θα αναπτυχθούν μοντέλα ενεργειακών προσομοιώσεων και παρεμβάσεων με σκοπό την συμπλήρωση και ενδεχομένως ολοκληρωτική αυτονομία, από πλευράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το πιλοτικό μοντέλο που θα αναπτυχθεί θα μελετηθεί και ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής του και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές, όπου εφαρμόζονται αντίστοιχα συστήματα, χρησιμοποιώντας κατάλληλη μοντελοποίηση και προσομοίωση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά