Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πειραματικός προσδιορισμός της επίδρασης των συνθηκών κατεργασίας στο βάθος εγχάραξης της κατεργασίας Laser Engraving

Choreftakis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A1914224-7840-4AA0-AD4E-A20F7D791ED8
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Χορευτάκης, "Πειραματικός προσδιορισμός της επίδρασης των συνθηκών κατεργασίας στο βάθος εγχάραξης της κατεργασίας Laser Engraving", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84117
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι διαδικασίες επεξεργασίας με Laser είναι ένας νεοεισερχόμενος και ταχέως εξελισσόμενος τύπος μηχανουργικών διεργασιών που επιτρέπουν την επεξεργασία πολύπλοκων γεωμετριών με μεγάλη ακρίβεια, ποιότητα επιφάνειας και παραγωγικότητα σε ένα ευρύ φάσμα υλικών. Έτσι, προέκυψε η ανάγκη για την δημιουργία μιας μεθόδου που θα βοηθήσει τον χειριστή της μηχανής Laser να επιλέξει τις βέλτιστες παραμέτρους διεργασίας. Σε αυτή τη μελέτη πραγματοποιήθηκε μια πειραματική έρευνα της επίδρασης των παραμέτρων διεργασίας στην αποτελεσματικότητα της διαδικασίας χάραξης με Laser. Οι παράμετροι της διαδικασίας εξέτασης ήταν η μέση ισχύς εξόδου, ο ρυθμός επανάληψης και η ταχύτητα σάρωσης. Επομένως η εργασία αυτή περιλαμβάνει μεγάλη σειρά πειραμάτων χάραξης με Laser, προκειμένου να διαπιστωθεί η επίδραση των διαφόρων συνθηκών της κατεργασίας στο επιτυγχανόμενο τελικό βάθος χάραξης. Τα πειράματα θα γίνουν στην εργαλειομηχανή DMG MORI Lasertec 40.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά