Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εξελικτικοί αλγόριθμοι για την ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης της απώλειας πελατών

Kladas Iason

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6507EC21-4051-4B8B-A8E0-AFB7117E1B48
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιάσων Κλαδάς, "Εξελικτικοί αλγόριθμοι για την ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης της απώλειας πελατών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84311
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η πρόβλεψη απώλειας αφορά τον εντοπισμό των πελατών που πρόκειται να εγκαταλείψουν τις υπηρεσίες της εταιρείας στο μέλλον καθώς και τα χαρακτηριστικά τους που καθορίζουν την συμπεριφορά αυτή. Οι εταιρίες ενδιαφέρονται για μια τέτοια ανάλυση καθώς τις περισσότερες φορές ,όπως είναι προφανές, η απόκτηση ενός νέου πελάτη κοστίζει περισσότερο από την διατήρηση ενός ήδη υπάρχοντος. Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την ανάπτυξη μοντέλων μέσω εξελικτικών αλγορίθμων για την πρόβλεψη της απώλειας πελατών χρησιμοποιώντας το αρχείο δεδομένων «Telco Customer Churn dataset». Οι αλγόριθμοι αυτοί υλοποιούνται στο περιβάλλον MATLAB. Ο πιο συγκεκριμένος στόχος της εφαρμογής των αλγορίθμων αυτών και κατ’ επέκταση της εν λόγω διπλωματικής εργασίας είναι να καθορίσει τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την απώλεια των πελατών ,για το συγκεκριμένο αρχείο δεδομένων, μελετώντας το δέκα τοις εκατό των πελάτων που είναι πιο πιθανό να εγκαταλείψουν την εταιρία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά