Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επιχειρηματικό σχέδιο για την δημιουργία κέντρου αποθήκευσης και διανομής χρωμάτων, εργαλείων, βερνικιών και διακοσμητικών στην Αττική

Askianaki Ioanna

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F2403F77-256B-43E8-AF6D-4CD997A7B9BA
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννα Ασκιανάκη, "Επιχειρηματικό σχέδιο για την δημιουργία κέντρου αποθήκευσης και διανομής χρωμάτων, εργαλείων, βερνικιών και διακοσμητικών στην Αττική", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84431
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί το πρωταρχικό βήμα για κάθε επιχείρηση, νέα και μη, που επιθυμεί να κάνει νέο ξεκίνημα. Αυτό αποτελεί στην πράξη την ανάλυση της επιχειρηματικής ιδέας σε όλες της τις διαστάσεις.Στην παρούσα διπλωματική εργασία, αναλύεται το σχέδιο ίδρυσης ενός συγκεκριμένου κέντρου αποθήκευσης και διανομής στην Αττική. Η επιχειρηματική ιδέα, εστιάζει στην προσφορά χρωμάτων, εργαλείων , βερνικιών και διακοσμητικών για κάθε επαγγελματίες και ιδιώτες στοχεύοντας στην αποτελεσματική αξιοποίηση της τεχνολογίας αποθήκευσης και διακίνησης για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες.Στα πλαίσια της εργασίας εξετάζονται τα ακόλουθα:Η δυναμική της αγοράς στην Αττική και σε ολόκληρη τη χώρα αφού η συγκεκριμένη αποθήκη αποτελεί τον κεντρικό κόμβο εξυπηρέτησης πελατών από την Αττική αλλά κι ολόκληρη τη χώρα.Τα οικονομικά στοιχεία κόστους της επένδυσης και λειτουργίας καθώς και τα αναμενόμενα έσοδα. Η οικονομική ανάλυση διεξάγεται μέσω συγκεκριμένων σεναρίων. Μέσα σε αυτά είναι ο υπολογισμός των ισολογισμών, των ταμειακών ροών, των φόρων, όπως και άλλων οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης.Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο στην παρακάτω ανάλυση είναι οι αριθμοδείκτες. Με την βοήθεια αυτών μπορούμε να αποσαφηνίσουμε πολύ σημαντικά στοιχεία για μια επιχείρηση και να κατανοήσουμε την ρευστότητα και κερδοφορία της. Παρακάτω υπολογίζονται και σχολιάζονται οι δείκτες ρευστότητας, δείκτες δραστηριότητας, δείκτες αποδοτικότητας, χρηματοοικονομικοί δείκτες και τέλος οι προβλεπόμενοι αριθμοδείκτες.Στην παρακάτω πτυχιακή εργασία θα δούμε επίσης τον υπολογισμό της Καθαρής Παρούσας Αξίας ή αλλιώς Παρούσας Αξίας και πως η επένδυση αξίζει να υλοποιηθεί αφού η ΚΠΑ είναι θετική κατά μεγάλο ποσοστό. Η σημαντικότερη ανάλυση που θα χρησιμοποιήσουμε είναι αυτή του Νεκρού Σημείου. Μετά την ανάλυση του είναι εμφανές ότι η επιχείρηση καλύπτει πλήρως όλα της τα έξοδα, οπότε δεν έχουμε ζημιά. Αντιθέτως έχουμε και υψηλά κέρδη. Τέλος η εργασία ολοκληρώνεται μέσω ανάλυσης SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) στόχος της οποίας είναι η ανάδειξη όλων των παραγόντων που συμβάλλουν στην επιτυχία του εγχειρήματος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά