Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ο ρόλος της διαχείρισης κρίσεων (crisis management) ως εργαλείο αντιμετώπισης του φαινομένου της ανθρώπινης μετανάστευσης στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Papadopoulos Orestis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FB9636E0-B229-4258-A7C5-50B19DE00B13
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ορέστης Παπαδόπουλος, "Ο ρόλος της διαχείρισης κρίσεων (crisis management) ως εργαλείο αντιμετώπισης του φαινομένου της ανθρώπινης μετανάστευσης στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 202 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84433
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η μετανάστευση αποτελεί ένα φαινόμενο που επηρεάζει, άμεσα, την ανθρώπινη ύπαρξη. Οι πληθυσμοί, πάντοτε άλλαζαν τόπο κατοικίας για διαφορετικούς λόγους κάθε φορά, με σημαντικότερο όλων να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. Ουσιαστικό στοιχείο αποτελεί το πως βίωναν τη μετανάστευση οι λαοί «υποδοχής» δηλ. οι άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν, ήδη, στις περιοχές στις οποίες μετακινούνταν οι πληθυσμιακές ομάδες. Στη βάση αυτή και με τη βεβαιότητα που κατέρχεται από τον ιστορικό φακό, μπορούμε να πούμε ότι οι προσπάθειες ‘’συμβίωσης’’ ειδικά όταν πραγματοποιούνται χωρίς κοινή συγκατάθεση, εμπεριέχουν σε μεγάλη ποσόστωση την πιθανότητα της σύγκρουσης. Μελετώντας το φαινόμενο της μετανάστευσης από την πλευρά των πληθυσμών υποδοχής εξάγεται ένα πρώτο συμπέρασμα ότι, αυτοί οι πληθυσμοί ενδέχεται να βιώνουν τη μετανάστευση ως μία κρίσιμη κατάσταση η οποία εμπεριέχει κινδύνους επιβιωσιμότητας τους, καθώς οι νέοι συγκάτοικοι καταναλώνουν πόρους αναγκαίους και συνήθως περιορισμένους και μη επαρκείς και για τις δύο πλευρές. Η αντιμετώπιση αυτού του θέματος υπό το σύγχρονο πρίσμα της Διαχείρισης Κρίσεων, αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας ερευνητικής εργασίας. Θα προσπαθήσουμε να αποδώσουμε τα αίτια που προκαλούν τους παραπάνω αναφερόμενους προβληματισμούς μας, θα μελετήσουμε την πορεία της μετανάστευσης στο χρόνο, τις διεθνείς συμβάσεις που την οριοθετούν στη σύγχρονη εποχή και τέλος τις δυσκολίες που εμφανίζονται στις κοινωνίες υποδοχής. Το μεθοδολογικό πλαίσιο θα προσεγγίσει το θέμα υπό το πρίσμα της επιχειρησιακής ανάλυσης, ώστε στη συνέχεια να εξαχθούν όσο το δυνατόν ασφαλή συμπεράσματα τα οποία θα βασίζονται σε ποιοτικούς και ποσοτικούς ελέγχους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά