Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη αντοχής και καταπόνησης μικρών ανεμογεννητριών

Sarivougiouka Georgia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/AA2803C3-16FF-456D-B5E6-926967582ED9
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεωργία Σαριβουγιούκα, "Μελέτη αντοχής και καταπόνησης μικρών ανεμογεννητριών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84451
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να αναδείξει την επιρροή των φυσικών δυναμικών χαρακτηριστικών (ιδιοσυχνότητες και οι ιδιομορφές) μιας κατασκευής στον σχεδιασμό της. Για τον σκοπό αυτό μελετάται μια τυπική ανεμογεννήτρια. Η μελέτη των χαρακτηριστικών αυτών είναι μείζονος σημασίας για το υπό εξέταση σύστημα (κατασκευή), καθώς και τα δυο είναι χρήσιμα για την κατασκευη ενός κατάλληλου συστήματος ελέγχου. Επίσης, οι ιδιοσυχνότητες μας πληροφορούν για τα σημεία μέγιστης απορρόφησης ενέργειας του συστήματός και ως εκ τούτου αποτελούν την πρώτη σημαντική ιδιότητα. Αντίστοιχα, οι ιδιομορφές μας πληροφορούν για τη συσχέτιση μεταξύ της παραμόρφωσης της κατασκευής και της κατανομής της διεγείρουσας δύναμης που δέχεται το σύστημά μας, δηλαδή η ανεμογεννήτρια. Στην παρούσα εργασία, τα παραπάνω χαρακτηριστικά μελετώνται για τα φτερά της ανεμογεννήτριας, καθώς εκεί υπάρχει και η μεγαλύτερη δύναμη και συνεπώς η μεγαλύτερη καταπόνηση της κατασκευής. Η αναλυσή γίνεται με χρήση του προγράμματος SolidWorks.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά