Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκτίμηση κινδύνου στις εγκαταστάσεις υγραερίου Καλύμνου

Galouzis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/68A923FF-F4A2-4227-8378-6EA3FD47E380
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Γαλουζής, "Εκτίμηση κινδύνου στις εγκαταστάσεις υγραερίου Καλύμνου ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84459
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία θα μελετηθεί η εγκατάσταση υγραερίωνΝΗΣΟΓΚΑΖ Α.Ε η οποία βρίσκεται στα Γιαννοχώραφα Καλύμνου. Στόχος μας είναι η εκτίμηση του βαθμού επικινδυνότητας της εγκατάστασης και η δημιουργία ζωνών προστασίας (consultation zones) για τις χρήσεις στην ευρύτερη περιοχή.Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά τόσο η υφιστάμενη εγκατάσταση ,όσο και ο μελλοντικός σχεδιασμός επέκτασής της. Στην συνέχεια αναφέρονται οι ποσότητες και τα είδη των επικίνδυνων ουσιών που χρησιμοποιούνται , καθώς και εγκυμονούντες κίνδυνοι για την υγεία και το περιβάλλον. Τέλος περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η παραλαβή, η αποθήκευση και η διακίνηση του υγραερίου.Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η γεωγραφική θέση της εγκατάστασης, η πρόσβαση σε αυτή, οι κοντινοί οικισμοί και οι γειτονικές χρήσεις γης. Επίσης παρατίθενται μετεωρολογικά δεδομένα ,καθώς και τοπογραφικά διατάγματα και δορυφορικές εικόνες της περιοχής.Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά σε ατυχήματα που συνέβησαν σε άλλες χώρες στο παρελθόν ,και στην συνέχεια αναλύονται τα σενάρια , οι αιτίες διαφυγών του υγραερίου και τα μέτρα προστασίας από πιθανά ατυχήματα.Στην συνέχεια του τρίτου, στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται οι επιπτώσεις διαφυγής του υγραερίου, κατηγοριοποιούνται οι κίνδυνοι και επεξηγούνται τα πολλαπλασιαστικά φαινόμενα. Στο πέμπτο κεφάλαιο χρησιμοποιείται ποσοτικοποίηση επικινδυνότητας με αποδεκτά κριτήρια και λογισμικό QRA (Quantitative Risk Assessment) εισάγοντας ως κύρια δεδομένα τις ζώνες επιπτώσεων σεναρίων μεγάλων ατυχημάτων και συχνότητες αστοχίας τουυφιστάμενου εξοπλισμού.Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο γίνεται σύγκριση των δυσμενέστερων σεναρίων της υπάρχουσας μελέτης ασφαλείας με τα αποτελέσματα της εργασίας και απεικονίζονται σε υπόβαθρο οι επιτρεπτές χρήσεις γης στην περιοχή μετά από την επέκταση της δυναμικότητας τηςμονάδας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά