Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

"Ανάπτυξη στατιστικού μοντέλου παρακολούθησης και αξιολόγησης των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων που σχετίζονται με μεταναστευτικές ροές και των σχετικών διαθέσιμων πόρων, με εφαρμογή στην μελέτη της τρωτότητας των εσωτερικών και εξωτερικών συνόρων της Ελλάδας"

Kotsaki Evgenia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8B61CE96-713C-425B-8BCE-F625C14AE31E
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευγενία Κωτσάκη, ""Ανάπτυξη στατιστικού μοντέλου παρακολούθησης και αξιολόγησης των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων που σχετίζονται με μεταναστευτικές ροές και των σχετικών διαθέσιμων πόρων, με εφαρμογή στην μελέτη της τρωτότητας των εσωτερικών και εξωτερικών συνόρων της Ε https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84481
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το φαινόμενο της παράτυπης μετανάστευσης αποτελεί μία πρόκληση για τις σημερινές κοινωνίες, καθώς επίσης κι ένα πρόβλημα πολυπαραμετρικό που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα συστήματα διακυβέρνησης με στόχο την ασφάλεια τόσο των εσωτερικών όσο και εξωτερικών τους συνόρων.Η Ελλάδα λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής της θέσης συνιστά πόλο έλξης παράτυπων μεταναστών, οι οποίοι την χρησιμοποιούν ως χώρα διέλευσης, προκειμένου να μεταβούν σε χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των προσφυγικών ροών προς την Ελλάδα, θέτοντας σοβαρά ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια των συνόρων.Στην παρούσα εργασία θα καταγράψουμε και θα αξιολογήσουμε τις μεταβλητές εκείνες που αφορούν στο πρόβλημα της ασφάλειας των συνόρων προκαλούμενο από τις μεταναστευτικές ροές και θα αναπτύξουμε ένα πολυπαραμετρικό στατιστικό εργαλείο συσχέτισης τους. Στόχος είναι να αναδειχθούν οι παράγοντες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση και παρακολούθηση των μεταναστευτικών ροών και να εφαρμοστούν πιλοτικά σε ένα μοντέλο αξιολόγησης της τρωτότητας των συνόρων της Ελλάδας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά