Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διάγνωση σφαλμάτων σε επαγωγικούς κινητήρες

Katranidis Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/473A5BFD-8E6C-4893-8E83-1EE34DB0E6AB
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Κατρανίδης, "Διάγνωση σφαλμάτων σε επαγωγικούς κινητήρες", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84496
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι επαγωγικοί κινητήρες αποτελούν μια εύχρηστη πηγή ισχύος για πολλούς βιομηχανικούς τομείς χάρη στον απλό και ταυτόχρονα ισχυρό σχεδιασμό τους αλλά και στην υψηλή αξιοπιστία τους. Παρόλα αυτά το πλαίσιο λειτουργίας των κινητήρων, το περιβάλλον δηλαδή και οι συνθήκες λειτουργίας τους μπορούν να προκαλέσουν ποικιλία σφαλμάτων, με αποτέλεσμα άλλοτε την μείωση της απόδοσής τους, άλλοτε την αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας ή αντίστοιχα του κόστους συντήρησης και σε ορισμένες περιπτώσεις την παύση λειτουργίας του συστήματος.Πλήθος μελετών στον τομέα της διάγνωσης σφαλμάτων αφορούν στην επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας των κινητήρων με στόχο την αποφυγή ανεπιθύμητων καταστάσεων και την αύξηση της αξιοπιστίας τους. Παρά την εξέλιξη των ερευνών στο αντικείμενο αυτό, οι περισσότερες μέθοδοι σχεδιασμού παρουσιάζουν δυσκολίες ή και ασάφειες κατά την υλοποίηση τους, περιορίζοντας έτσι το πεδίο εφαρμογών στο οποίο απευθύνονται.Στη μελέτη αυτή παρουσιάζουμε μια συστηματική μεθοδολογία για την διάγνωση σφαλμάτων σε επαγωγικούς κινητήρες, χρησιμοποιώντας Ασαφή Λογική και μεθόδους βασιζόμενες σε μαθηματικά μοντέλα (Model-Based), επιτρέποντας την εύκολη και οικονομική υλοποίηση της σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παρόμοιων συστημάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά