Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Απόσβεση ταλαντώσεων με αυξητικές μικροδομές και πιεζοηλεκτρικά στοιχεία στο πεδίο των συχνοτήτων

Zymvragakis Georgios-Stylianos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/13E73990-2E2A-4689-868C-FEB2B0299ACD
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος-Στυλιανός Ζυμβραγάκης, "Απόσβεση ταλαντώσεων με αυξητικές μικροδομές και πιεζοηλεκτρικά στοιχεία στο πεδίο των συχνοτήτων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84583
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο μετριασμός των ταλαντώσεων είναι ένα σημαντικό πεδίο μελέτης, καθώς οι ανεπιθύμητες δονήσεις μπορούν να προκαλέσουν πολλά προβλήματα στη μηχανική.Μία τεχνική για την καταστολή των δονήσεων είναι η χρήση περιοδικών μικροδομών, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να εξασθενούν τις δονήσεις σε συγκεκριμένες περιοχές συχνοτήτων. Αυτά τα αποκαλούμενα κενά ζώνης σχηματίζονται μέσω διαφορετικών μηχανισμών, που εμποδίζουν τη διάδοση των ελαστικών κυμάτων.Μία άλλη τεχνική είναι η χρήση παραδιακλαδωμένων πιεζοηλεκτρικών στοιχείων, όπου στην περίπτωση αυτή η μηχανική ενέργεια των ταλαντώσεων μετατρέπεται σε ηλεκτρική και στη συνέχεια καταναλώνεται σε κάποια ηλεκτρική αντίσταση, με αποτέλεσμα την απόσβεση των ταλαντώσεων.Στην παρούσα έρευνα θα μελετηθεί η συμπεριφορά αυτών των περιοδικών δομών και των πιεζοηλεκτρικών στοιχείων, καθώς και ο συνδυασμός των δύο τεχνικών, σε πλέγμα υπό αρμονική φόρτιση και θα αξιολογηθεί η ικανότητα εξασθένισης ταλαντώσεων στο πεδίο των συχνοτήτων.Για τη μοντελοποίηση του δοκιμίου, των συνοριακών συνθηκών, των φορτίσεων, την επίλυση του συνοριακού προβλήματος των συνδυασμένων πεδίων και την εξαγωγή αποτελεσμάτων θα γίνει χρήση κατάλληλου προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά