Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών: μια χρηματοοικονομική ανάλυση και πολυκριτήρια αξιολόγηση

Katerinaki Aikaterini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5937E9BA-DE01-40D8-ACFE-0099D67271F8
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αικατερίνη Κατερινάκη, "Εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών: μια χρηματοοικονομική ανάλυση και πολυκριτήρια αξιολόγηση", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84599
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια της παγκοσμιοποίησης, οι συνθήκες ανταγωνισμού έχουν αλλάξει. Για να προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις στις νέες εξελίξεις, θα πρέπει να κάνουν κατάλληλες επιχειρηματικές κινήσεις. Επομένως, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές μεταξύ εταιριών κρίνονται απαραίτητες. Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές αποτελούν στρατηγικές των επιχειρήσεων και σχετίζονται με την ανάπτυξη, την ολοκλήρωση και την επέκταση δραστηριοτήτων τους. Με τον τρόπο αυτό αυξάνονται τα οφέλη των επιχειρήσεων και γίνεται όλο και μεγαλύτερη συγκέντρωση κεφαλαίων τους.Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη των εισηγμένων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, που πραγματοποίησαν συγχωνεύσεις και εξαγορές από το 2014 έως το 2017 και πως επηρεάστηκαν από τη συμφωνία αυτή. Για να εξεταστεί αν επηρεάστηκαν θετικά ή αρνητικά, χρησιμοποιήθηκαν 26 επιχειρήσεις και εφαρμόστηκε η μέθοδος PROMETHEE με τη βοήθεια χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών.Στην πρώτη ενότητα της παρούσας εργασίας παρουσιάζονται βασικές έννοιες, που σχετίζονται με τις συγχωνεύσεις και εξαγορές και επίσης παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη των συγχωνεύσεων και εξαγορών. Στη συνέχεια, στη δεύτερη ενότητα αναλύονται τα κίνητρα και οι αιτίες των συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς και τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και οι κίνδυνοι αυτών και ποιοι παράγοντες οδηγούν στην επιτυχία ή στην αποτυχία. Στην τρίτη ενότητα, γίνεται ανάλυση των δεδομένων που χρησιμοποιούνται στη μέθοδο PROMETHEE, με ποιο τρόπο εφαρμόστηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση και τι απέδειξαν τα αποτελέσματά της. Τέλος, στην τέταρτη ενότητα αποτυπώνονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εργασία αυτή.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά