Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κινηματική και δυναμική ανάλυση μηχανισμών με τη χρήση του λογισμικού NX

Giannioti Georgia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/63D0C6F2-46CE-4433-96A1-BDEFAE85FBE6
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεωργία Γιαννιώτη, "Κινηματική και δυναμική ανάλυση μηχανισμών με τη χρήση του λογισμικού NX", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84601
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μοντελοποίηση και η κινηματική ανάλυση του συστήματος διεύθυνσης αυτοκινήτου, χρησιμοποιώντας το λογισμικό SIEMENS NX 11. Το λογισμικό αυτό αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην τεχνολογία του CAD (Computer Aided Design) για την ανάπτυξη κάθε προϊόντος. Το σύστημα διεύθυνσης αυτοκινήτου που παρουσιάζεται, έχει μοντελοποιηθεί όλο από την αρχή, δημιουργώντας την τρισδιάστατη μορφή του προϊόντος, με σκοπό να αναλυθεί η κινηματική συμπεριφορά του.Το πρώτο μέρος της εργασίας ασχολείται με το θεωρητικό υπόβαθρο όσων θα χρησιμοποιηθούν στην κινηματική ανάλυση. Αρχικά, παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας των συστημάτων διεύθυνσης αυτοκινήτων και έπειτα γίνεται εισαγωγή στα συστήματα CAD και στο περιβάλλον του λογισμικό SIEMENS NX 11.Το δεύτερο μέρος της διπλωματικής αφορά την κινηματική ανάλυση του μοντέλου και είναι χωρισμένο σε τρία τμήματα. Στο πρώτο, γίνεται η ανάλυση του μισού συστήματος διεύθυνσης το οποίο είναι ήδη μοντελοποιημένο. Ακολουθεί το δεύτερο, όπου χρησιμοποιείται η μέθοδος Top Down Development, κατά την οποία η κινηματική ανάλυση γίνεται στο πρώιμο στάδιο του σχεδιασμού και έπειτα αποδίδεται η τρισδιάστατη μορφή στο σκίτσο. Τέλος, πραγματοποιείται σε όλο το συναρμολογούμενο μοντέλο η ανάλυση της κίνησης.Στόχος την κινηματικής ανάλυσης είναι η τελική επιθυμητή κίνηση του υπό μελέτη μοντέλου, περιορίζοντας με τη χρήση κατάλληλων παραμέτρων τους κινηματικούς δεσμούς που συνδέουν τα επιμέρους σώματα του συστήματος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά