Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση βιωσιμότητας του αυτόνομου ηλεκτρικού συστήματος Κρήτης, και αξιολόγηση σχεδίου διασύνδεσης με το ηπειρωτικό σύστημα

Giamalis Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/43B40013-FB2C-49BC-82B5-3EBD76C4358F
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Γιαμαλής, "Ανάλυση βιωσιμότητας του αυτόνομου ηλεκτρικού συστήματος Κρήτης, και αξιολόγηση σχεδίου διασύνδεσης με το ηπειρωτικό σύστημα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84604
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΗΕ) της Κρήτης είναι το μεγαλύτερο αυτόνομο σύστημα στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια όμως, παρουσιάζει συνεχώς αδυναμίες – αστοχίες, σε τέτοιο βαθμό που να καθίσταται επιτακτική η ανάγκη αντιμετώπισης τους. Στην παρούσα διπλωματική επιχειρείται η αξιολόγηση της βιωσιμότητας του ΣΗΕ της Κρήτης, στη βάση τεχνικών (ευστάθειας) , οικονομικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων και η ανάλυση των μεταβολών που θα επιφέρει η διασύνδεσή του με το Ηπειρωτικό Ηλεκτρικό Σύστημα. Αρχικά γίνεται εκτενής περιγραφή του αυτόνομου ΣΗΕ Κρήτης, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών, των μονάδων και των λοιπών στοιχείων που το αποτελούν. Παρουσιάζονται αναλυτικά στατιστικά στοιχεία των τελευταίων ετών, σχετικά με την κατανάλωση, την παραγωγή, την ζήτηση και τα κόστη του υπάρχοντος συστήματος. Επίσης, γίνεται εκτενής αναφορά στον τομέα της Κατανομής και τις αρμοδιότητες του, ενώ περιγράφεται η σημαντική συνεισφορά του στην σωστή λειτουργία του συστήματος. Στην συνέχεια παρουσιάζονται και αξιολογούνται οι αστοχίες που εμφανίζονται στην λειτουργία του αυτόνομου συστήματος και οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την διασύνδεση του με το Ηπειρωτικό Ηλεκτρικό Σύστημα. Τέλος, επιχειρείται αξιολόγηση των μεταβολών που θα επιφέρει η διασύνδεση στο ΣΗΕ Κρήτης, μέσω διαφορετικών σεναρίων λειτουργία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά