Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κύκλος ζωής ποντοπόρων πλοίων

Loubos Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/402518FB-A81A-4E09-9516-E5948F385FB7
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Λούμπος, "Κύκλος ζωής ποντοπόρων πλοίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84651
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Κατα την εκπόνηση αυτής της διπλωματικής μελετήθηκαν οι αέριες εκπομπές στον κύκλο ζωής της μεταλλικής κατασκευής πλοίου, ο οποίος περιλαμβάνει την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανακύκλωση του. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την μελέτη είναι η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment, LCA), η οποία είναι τυποποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14040-44. Η εφαρμογή έγινε σε πλοίο tanker 74296 tons DWT. Οι εκπομπές που αναλύθηκαν είναι οι εξής: CO2, CO, CH4, NOX, PM, SO2, SO, VOC και NMVOC. Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από τη βάση δεδομένων του προγράμματος SimaPro®.Οι περισσότερες εκπομπές παράγονται στη φάση της κατασκευής του πλοίου και πιο συγκεκριμένα στη διαδικασία της παραγωγής του χάλυβα (εκπομπές CO2, NOX και SO2). Η παραγωγή του χάλυβα θεωρείται η σημαντικότερη διεργασία του συστήματος της μεταλλικής κατασκευής στην παραγωγή αερίων εκπομπών και ακολουθεί η γενική διεργασία βαφής του χάλυβα η οποία υπερτερεί αισθητά στην παραγωγή εκπομπών VOC.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά