Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη και ανάπτυξη πλαισίου και αναρτήσεων πρωτότυπου οχήματος υδρογόνου

Papadokokolakis Eftychios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/781CB855-FB63-485D-B628-9DF8FEB74D01
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευτύχιος Παπαδοκοκολάκης, "Μελέτη και ανάπτυξη πλαισίου και αναρτήσεων πρωτότυπου οχήματος υδρογόνου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84653
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σε κάθε αυτοκινούμενη κατασκευή υπάρχει ένα πλαίσιο στήριξης των επιμέρους τμημάτων της, αναφέρεται ως αμάξωμα ή σασί και αποτελεί το βασικότερο στοιχείο ενός οχήματος. Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η σχεδίαση, μελέτη και ανάπτυξη πλαισίου και αναρτήσεων για το πρωτότυπο όχημα υδρογόνου «Σπύρος Λούις» της ομάδας TUCER του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στονσχεδιασμό λαμβάνονται υπόψιν παράγοντες όπως, οι κανονισμοί συμμετοχής στον διεθνή διαγωνισμό οικονομίας καυσίμου “Shell Eco Marathon”, η βέλτιστη τοποθέτηση και στήριξη των λοιπών συστημάτων του οχήματος καθώς και η αυξημένη ασφάλεια του οδηγού. Επίσης μελετάται η εφαρμογή αναρτήσεων, με στόχο την επίτευξη καλύτερης κατανομής των φορτίσεων στο πλαίσιο,ώστε να απορροφώνται πρόσθετες φορτίσεις από ανωμαλίες στο οδόστρωμα. Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία μοντελοποίησης της κατασκευής και εφαρμογή ανάλογων φορτίων. Έπειτα με την χρήση εξειδικευμένου προγράμματος γίνεται ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων για τον έλεγχο της στατικής αντοχής της κατασκευής. Η ανάλυση αυτή πραγματοποιείται σε διαφορετικά σχέδια πλαισίων του οχήματος, στα οποία γίνεται σύγκριση και προκύπτει η τελική σχεδίαση τουπλαισίου η οποία και κατασκευάζεται.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά