Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μία πολυκριτήρια προσέγγιση και εφαρμογή στις χώρες του ΟΟΣΑ

Lagoudaki Georgia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3E7566F7-6A89-44E8-A951-172F1CAA0E5A
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεωργία Λαγουδάκη, "Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μία πολυκριτήρια προσέγγιση και εφαρμογή στις χώρες του ΟΟΣΑ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84715
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εκπαίδευση θεωρείται ως μέσο αλλαγής, με την αλλαγή αυτή να συμβαίνει ταχύτερα από ότι παλιότερα. Η ποιοτική εκπαίδευση μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλεια, την ευημερία και την ευμάρεια ενός έθνους. Η ποιότητα της εκπαίδευσης αξιολογείται μέσω της ποιότητας του προγράμματος σπουδών, των σπουδαστών, των διδασκόντων, των διδακτικών μεθόδων, της διακυβέρνησης, της χρηματοδότησης, της αξιολόγησης και της σύνδεσης με άλλα ανώτατα ιδρύματα. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η οποία πραγματοποιείται μέσα από την εφαρμογή της μεθόδου PROMETHEE σε δείκτες αξιολογήσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 28 χωρών του ΟΟΣΑ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι Σκανδιναβικές χώρες και οι Η.Π.Α. φαίνεται να έχουν τα καλύτερα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως προέκυψε απο την ανάλυση δεικτών αναφορικά με την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα/ επιτεύγματα και τους οικονομικούς πόρους. Η Ελλάδα κατέλαβε την τελευταία θέση στην κατάταξη όταν χρησιμοποιήθηκαν όλοι οι δείκτες ενώ είχε την τελευταία θέση στην αξιολόγηση όταν χρησιμοποιήθηκαν δείκτες εκπαιδευτικών επιτευγμάτων/ αποτελεσμάτων και δείκτες οικονομικών πόρων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά