Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση μεγάλων δεδομένων για εξυπνότερες πόλεις: Μέθοδος – Αρχιτεκτονική – Χρήσιμοι αλγόριθμοι

Kontaki Eirini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6457D9A9-EC2B-4F26-B30F-8C2827DA2D28
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ειρήνη Κοντάκη, "Ανάλυση μεγάλων δεδομένων για εξυπνότερες πόλεις: Μέθοδος – Αρχιτεκτονική – Χρήσιμοι αλγόριθμοι", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Πολυτεχνείο Κρήτης:Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84761
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι έξυπνες πόλεις ενσωματώνουν πολλαπλές λύσεις Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με στόχο την αποδοτική διαχείριση διαφορετικών αστικών υποδομών. Τέτοιες υποδομές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συστήματα μεταφοράς, διαχείρισης αποβλήτων, διαχείρισης υδάτων, ασφαλείας, πληροφοριακά συστήματα επιμέρους τομέων/αρχών της πόλης και άλλες κοινοτικές υπηρεσίες. Βασικό όραμα μίας έξυπνης πόλης είναι να καταστήσει τις παραδοσιακές υποδομές και υπηρεσίες πιο αποδοτικές με τη χρήση τεχνολογιών, συμπεριλαμβάνοντας το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και Μεγάλα Δεδομένα, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Η έξυπνη πόλη αποτελεί ένα εγγενώς κατανεμημένο περιβάλλον που απαρτίζεται από έναν αριθμό στοιχείων. Τέτοια στοιχεία περιλαμβάνουν συμβατικές ή σύγχρονες συσκευές συλλογής δεδομένων (όπως κόμβους αισθητήρες, ταυτοποιητές με χρήση ραδιοσυχνοτήτων (RDIF), κινητά τηλέφωνα, κ.λπ.), οι οποίες συλλέγουν ροές σχετικών δεδομένων, σε ενδιάμεσους δρομολογητές οι οποίοι με τη σειρά τους μεταδίδουν δεδομένα αρχικά σε τοπικά συστήματα υπηρεσιών και τελικά σε κέντρα δεδομένων (data centers) των δημοτικών αρχών μιας πόλης. Σημαντικές πληροφορίες που εμπεριέχουν μεγάλες ροές δεδομένων είναι απαραίτητο να παρέχονται σε πραγματικό χρόνο και με συνεχή τρόπο, ώστε να υποστηρίζεται η έγκαιρη λήψη αποφάσεων. Έτσι, η εξαγωγή γνώσης με τη μορφή στατιστικών αναλύσεων μέσα από μία απείρου μήκους ροή δεδομένων, που εισέρχεται σε τέτοια κατανεμημένα περιβάλλοντα, αποτελεί πρόκληση. Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην επισήμανση της ανάγκης για ανάλυση των μεγάλων δεδομένων μίας έξυπνης πόλης, αξιολογώντας υπάρχουσες τεχνολογίες που επιτρέπουν στις αρχές της πόλης να παράγουν πολύτιμη γνώση, ενώ παράλληλα διευκολύνουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.Προς αυτήν την κατεύθυνση, η εργασία: (α) δίνει έμφαση σε συγκεκριμένους τομείς ενδιαφέροντος μίας πόλης (δηλαδή διαχείριση συγκοινωνιών, πόρων και περιβάλλοντος), αναφέροντας ενδεικτικά οφέλη των τεχνολογιών (ΤΠΕ), (β) παρουσιάζει προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτοί οι τομείς, (γ) εξετάζει υπάρχουσες τεχνολογικές προσεγγίσεις, (δ) αναλύει και μεταφράζει συνήθη προβλήματα σε επιχειρηματικούς στόχους και σε βασικούς δείκτες επίδοσης, (ε) υπογραμμίζει τεχνολογικές προκλήσεις που προκύπτουν από τη χρήση μεγάλων δεδομένων και τις μετατρέπει σε τεχνικές απαιτήσεις, (στ) παρουσιάζει μία σε βάθος ανάλυση των επικρατέστερων τεχνολογιών που αξιοποιούνται για την επεξεργασία μαζικών δεδομένων, (ζ) ενσωματώνει τις τεχνικές απαιτήσεις σε μία πλήρως ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική μίας έξυπνης πόλης, (η) συνοψίζει χρήσιμους αλγορίθμους που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στις προτεινόμενες τεχνολογίες με σκοπό την ανάλυση μαζικών δεδομένων και τέλος, (θ) παρουσιάζει την παραπάνω μεθοδολογία αξιοποιώντας ως μελέτη περίπτωσης την Έξυπνη Πόλη του Ηρακλείου για την οποία σχεδιάζει τη βασική δομή ροών δεδομένων για συγκεκριμένους τομείς (π.χ. διαχείριση παρκινγκ, νερού και ποιότητας του αέρα), αναφέροντας μελλοντικά οφέλη για τις ομάδες ενδιαφερόμενων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά