Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πρόβλεψη της τάσης της χρηματιστηριακής αγοράς με χρήση νευρο-ασαφών μεθόδων

Vlachos Stavros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1CA7B026-D847-4512-8E41-2D2A1E1FA7D8
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σταύρος Βλάχος, "Πρόβλεψη της τάσης της χρηματιστηριακής αγοράς με χρήση νευρο-ασαφών μεθόδων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84785
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η πρόβλεψη της τάσης των τιμών των μετοχών ή/και χρηματιστηριακών δεικτών είναι σίγουρα ένα από τα πιο σημαντικά θέματα του κλάδου των χρηματοοικονομικών και έχει καταστεί μία από τις σοβαρές ανησυχίες των επενδυτών και των μετόχων, καθώς οι ακριβείς και αυθεντικές προβλέψεις της τάσης τους έχουν ελκυστικά οφέλη και κερδοφόρα πλεονεκτήματα και ανακριβείς και αναξιόπιστες προβλέψεις μπορούν να έχουν ανεπανόρθωτες συνέπειες . Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να παρέχεται ένα ακριβές και αποτελεσματικό μοντέλο για την πρόβλεψη τους. Η δεδομένη δυσκολία που προκύπτει είναι το γεγονός ότι πως η μεταβλητότητα της αγοράς, η οποία είναι μη-γραμμική, πρέπει να συμπεριληφθεί στα μοντέλα πρόβλεψης ενώ ομοίως παράγοντες όπως η πολυπλοκότητα και το θορυβώδες περιβάλλον της αγοράς πρέπει να εισαχθούν σε αυτά. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός συνολικού προσαρμοστικού νευρο-ασαφούς συστήματος που αποτελείται από έναν ελεγκτή (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System – ANFIS), για την πρόβλεψη με όσο το δυνατόν πιο ακριβή τρόπο της τάσης της χρηματιστηριακής αγοράς της επόμενης ημέρας χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα για τις τιμές κλεισίματος των μετοχών. Η προσέγγιση μας, που βασίζεται στο ANFIS, είναι δικαιολογημένη λόγω της αβεβαιότητας και της πολυπλοκότητας των χρηματιστηριακών αγορών που απαιτούν ανάμειξη της ανθρώπινης εμπειρογνωμοσύνης και των μαθηματικών μοντέλων, προσαρμογή στις αλλαγές και ενσωμάτωση διαφόρων παραγόντων στην πρόβλεψη των τιμών των μετοχών. Το προσαρμοστικό νευρο-ασαφές σύστημα προσφέρει μια βιώσιμη εναλλακτική λύση για την καταγραφή της συμπεριφοράς της χρηματιστηριακής αγοράς: τα νευρωνικά δίκτυα χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίζουν τα πρότυπα και να προσαρμόζονται για να αντιμετωπίζουν τα μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα. Τα ασαφή συστήματα χρησιμοποιούνται για να ενσωματώνουν την ανθρώπινη γνώση, εκτελούν συμπεράσματα και βοηθούν στη λήψη αποφάσεων. Η ενσωμάτωση αυτών των δύο με ορισμένες τεχνικές βελτιστοποίησης χωρίς παράγωγα οδηγεί σε προσεγγίσεις βασισμένες σε νευρο-ασαφείς και «απαλές» υπολογιστικές μεθόδους. Στην παρούσα έρευνα η χρηματιστηριακή αγορά που χρησιμοποιείται είναι το Ελληνικό Χρηματιστήριο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά