Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση των οργανωσιακών μέσων για την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας κουλτούρας ασφαλείας σε μια αεροπορική εταιρία

Kontarakis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2B70E9FC-0EB1-4292-A437-7943FFF107A0
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Κονταράκης, "Διερεύνηση των οργανωσιακών μέσων για την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας κουλτούρας ασφαλείας σε μια αεροπορική εταιρία", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84811
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έχει συνεισφέρει τα μέγιστα, προκειμένου τα αεροπλάνα να εξελιχθούν σε τέτοιο επίπεδο ώστε να καταστούν τα ασφαλέστερα μέσα μεταφοράς. Εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν το αεροπλάνο καθημερινά για τις μετακινήσεις τους σε ολόκληρο τον πλανήτη, σε σημείο που αν θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε τη γη από το διάστημα δεν θα διέφερε σχεδόν καθόλου από μία κυψέλη περιτριγυρισμένη από τις χιλιάδες μέλισσες της όλο το εικοσιτετράωρο. Όμως παρόλο που η τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται και βελτιώνει την αξιοπιστία των μηχανών πάσης φύσεως, μειώνοντας στο ελάχιστο το υπαρκτό αλλά όχι πάντα προβλέψιμο στοιχείο της αστοχίας, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός ο οποίος στατιστικά «χρεώνεται» το μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης σε ένα αεροπορικό συμβάν, ατύχημα ή δυστύχημα. Για το λόγο αυτό όλες οι χώρες παγκοσμίως έχουν αναπτύξει ειδικά προγράμματα παρακολούθησης, ελέγχου, επιβολής κανόνων και κανονισμών, όλων των εμπλεκομένων με τις αεροπορικές επιχειρήσεις – ανθρώπων και μέσων – προκειμένου να ελέγξουν και να προλάβουν γεγονότα ή καταστάσεις οι οποίες μπορούν να εξελιχθούν σε αεροπορικά ατυχήματα. Ενώ λοιπόν αυτή η βελτίωση των πάσης φύσεως «μηχανών» που εμπλέκονται στις αεροπορικές μεταφορές βελτιώνεται συνεχώς, υπάρχει ο παράγοντας άνθρωπος με τις αδυναμίες του, οι οποίες οδηγούν πολλές φορές την κατάληξη μιας πτήσης σε μη επιθυμητά ή τραγικά αποτελέσματα. Αυτό εξάλλου προκύπτει από τα πορίσματα των επιτροπών οι οποίες συγκροτούνται και διερευνούν τα πάσης φύσεως ατυχήματα, ενώ τα μέτρα που εισηγούνται, αφορούν κυρίως μέτρα για αποφυγή στο μέλλον ανάλογων περιστατικών. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια διαφοροποίηση της όλης αντίληψης σε ότι αφορά την ασφάλεια των πτήσεων γενικότερα η οποία στηρίζεται κυρίως στην πρόληψη – πρόβλεψη για αποφυγή μιας ανεπιθύμητης κατάστασης, αντί για λήψη μέτρων μετά από κάποιο ατύχημα. Όλη αυτή η νέα φιλοσοφία εστιάζεται στην «εκπαίδευση» όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού προκειμένου να γίνουν κοινωνοί αυτής της αντίληψης ώστε να δημιουργηθεί μια πραγματική κουλτούρα ασφαλείας σε κάθε αεροπορική εταιρεία και κάθε αεροπορικό οργανισμό. Έτσι, προς αυτή την κατεύθυνση κάθε οργανισμός διαμορφώνει την δική του κουλτούρα ασφαλείας, η οποία είναι μια διαρκής δυναμική διαδικασία και ποτέ δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει φτάσει στο 100% για να θεωρείται επιτυχής. Στην παρούσα εργασία αρχικά παρουσιάζεται μια ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για προσεγγίσεις για την οργανωτική κουλτούρα ενός οργανισμού και την κουλτούρα ασφαλείας σε ένα οργανισμό γενικά. Αυτό θα οδηγήσει σε ένα πλαίσιο θεώρησης της κουλτούρας για την ασφάλεια στον αεροπορικό τομέα και τις ιδιαιτερότητές του στον Ελληνικό χώρο. Με τη μέθοδο των συνεντεύξεων θα αντληθούν πληροφορίες από την εταιρεία Aegean airlines σχετικά με τους τρόπους που χαράσσεται η στρατηγική της για την ανάπτυξη της κουλτούρας ασφάλειας και των μέσων για την υλοποίησή της από τα επιχειρησιακά στελέχη. Έμφαση θα δοθεί στα μέσα επόπτευσης της όλης αυτής προσπάθειας και στη δυνατότητα προώθησης της «οργανωσιακής μάθησης» στη εταιρεία. Τέλος η όλη παρουσίαση θα οδηγήσει σε πολλά συμπεράσματα σε ότι αφορά στη συμβολή της κουλτούρας ασφαλείας στην ασφαλή διεξαγωγή των αερομεταφορών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά