Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επίλυση του προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων περιορισμένης φόρτωσης και χωρητικότητας με χρήση μεθευρετικού αλγορίθμου περιορισμένης αναζήτησης.

Krasakis Panagiotis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/AA97BDC6-7765-410E-BD62-21ECBBD6BE29
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτης Κρασάκης, "Επίλυση του προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων περιορισμένης φόρτωσης και χωρητικότητας με χρήση μεθευρετικού αλγορίθμου περιορισμένης αναζήτησης.", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84842
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Για την επίλυση του Προβλήματος Δρομολόγησης Οχημάτων περιορισμένης φόρτωσης και χωρητικότητας θα χρησιμοποιήσουμε τον μεθευρετικό αλγόριθμο περιορισμένης αναζήτησης Tabu Search. Σκοπός μας είναι μέσα από πολλαπλές επαναλήψεις και αφού έχουμε εφαρμόσει τους περιορισμούς που απαιτούνται να φτάσουμε στην βέλτιστη λύση του προβλήματος. Για να το επιτύχουμε αυτό θα κατασκευάσουμε μια αρχική εφικτή λύση με την χρήση του αλγορίθμου του Πλησιέστερου Γείτονα και στη συνέχεια θα γίνει σταδιακή βελτίωση αυτής της λύσης με εφαρμογή τριών διαφορετικών μεθόδων Τοπικής Αναζήτησης (1-1 ανταλλαγή στην ίδια διαδρομή,1-0 επανατοποθέτηση, 1-1 ανταλλαγή σε διαφορετικές διαδρομές ) όπου σε συνδυασμό με τη χρήση του αλγορίθμου Περιορισμένης Αναζήτησης η λύση αυτή θα είναι όσο το δυνατών πιο βέλτιστη . Τέλος προκειμένου να έχουμε εφικτή φόρτωση των αντικειμένων στα οχήματα έτσι ώστε να μην παραβιάζονται οι περιορισμοί φόρτωσης , εφαρμόζουμε ένα σύνολο από μεθόδους οι οποίες την καταστούν πραγματοποιήσιμη.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά